Supported Projects

Student Project

  • 2022 - 2023 Teratojenite Bilgilendirme Polikliniği’ne 2021-2022 yılları arasında başvuran hastaların demografik ve klinik özellikleri: Retrospektif araştırma

    Other , Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey