General Information

Institutional Information: Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Çalgı Onarımı-Yapımı Anasanat Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

20

Thesis Advisory

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

1976 yılında İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarından 2000 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak kabul edildi. 2003 yılında Cremona'da bulunan A. Stradivari Uluslararası Keman Yapım Okuluna (Scuola Internazionale di Liuteria Antonio Stradivari)  kabul edilerek Eros Barcellari ve Giorgio Scolari ile İtalyan keman cila hazırlama ve uygulama, Claudio Amighetti ile restorasyon, Massimo Negroni ile geleneksel Cremona keman yapım teknikleri ile ilgili olarak çalışma şansı buldu. BU süre sonrasında Cremona'yı ziyaret etmeye devam etti ve çeşitli sürelerle usta Massimo Negroni ile keman ve viyola yapımı, restorasyon teknikleri ile İtalyan cila hazırlama ve uygulama teknikleri üzerine çalıştı. 2008 yılında "Batı ve Türk Müziği Üsluplarında Anlam Üretme Aracı Olarak Kemanın Sonolojik Analizi" isimli tez çalışması ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Bölümündeki yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamladı. "Geçmişin Yeniden İnşası: Günümüz Cremona Keman Yapımcılığında Otantisite ve Mesleki Örgütlenme" isimli tez çalışmasını başarı ile tamamlayarak 2012 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Duysal Tasarım Doktora Programından doktora derecesi aldı. Ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış çeşitli makaleleri ile sempozyum bildirileri bulunmaktadır. Bununla birlikte ürettiği yeni çalgılar Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki opera ve senfoni orkestralarında usta sanatçılar tarafından çalınmaktadır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında bir yandan etnomüzikoloji ve organoloji alanlarıyla ilgili ders, araştırma ve yayın çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da bir çalgı yapım sanatçısı olarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir.    

Contact

Email
murat.kucukebe[at]deu.edu.tr
Web Page
https://avesis.deu.edu.tr/murat.kucukebe