Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirliğin Bireyler Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 March 2023, pp.80 Sustainable Development

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERS KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

XIII. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, İzmir, Turkey, 11 May 2022, pp.565

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TENDENCY OF TEACHERS FOR LIFELONG LEARNING AND THE LEARNING STRATEGIES THEY USE

8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Burdur, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.26-28

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bakışıyla Okul Öncesi Öğretmenliği LisansProgramları

6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARIVE ÖĞRETİM KONGRESİ, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.795-798

Eğitimde Sistem Düşüncesi Yaklaşımının Okul Öncesi Çevre Bilinci Üzerine Etkisi

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.208

Erken Çocukluk Döneminde Mesleklere İlişkin Toplumsal Cinsiyet Algısı

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.249-261

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN AÇIK ALAN EĞİTİMLERİNEYÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.283-290

Okul Öncesi Dönemde Erken Matematik Yeteneği Düzeyleri

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.459-460 Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Programına Yönelik Görüşleri

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2010

Bilgisayar Animasyonları ile Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi Öğretimi

3th International Computer Instructional Technologies Symposıum, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.70-74

TET e İlişkin Öğrencilerin Algı ve Beklentileri

18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009

Türk Eğitim Tarihi Dersine İlişkin Öğrencilerin Algı ve Beklentileri

XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009

Effects of computer aided concept cartoons on learning outcomes

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.296-301 Creative Commons License identifier identifier

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Dersi Strateji Kullanım Düzeyleri

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 September - 30 May 2005

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları

v. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.1261-1266

Yansıtıcı Öğretim Modeli

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002

Öğrenmeyi Öğrenmek

Nasıl Bir Eğitim Sistemi: Güncel Uygulamalar ve Geleceğe İlişkin Öneriler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 10 - 12 April 1997, pp.459-465

Books & Book Chapters

Kuzey Makedonya Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Sistemleri

in: Dünya Ülkelerinden Örneklerle Karşılaştırmalı Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Sistemlerine Bakış II, Saracaloğlu, Asuman Seda, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.633-674, 2023

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİMDE VE 25 SONRASINDA ÖĞRETMEN OLMAK: ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

in: Eğitim Bilimleri Çalışmaları, Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.25-58, 2022 Sustainable Development

ERKEN ÇOCUKLUKTA DEĞERLENDİRME

in: EĞİTİM BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler 4, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÖNGER, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.73-90, 2022

Eğitim Programının Temel Ögesi: Eğitim Durumları

in: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Doç. Dr. Etem Yeşilyurt, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.431-465, 2021

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Kullandıkları Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki

in: Eğitim Bilimleri Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Doç. Dr. Meriç Eraslan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Döngel, Editor, IVPE, Cetinje, pp.1-14, 2021

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIKDÜZEYLERİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİTeori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.152-167, 2020

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEVE ÖĞRENME STİLLERİ

in: Eğitim Bilimlerinde akademik Çalışmalar 2019-2, Ahmet Dönger, Hacı Yıldız, Editor, IVPE, Cetinje, pp.41-65, 2019

Okul Öncesi Dönemde Sistem Düşüncesi Yaklaşımı İle Çevre Eğitimi Uygulamaları

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, Harun Şahin, Abidin Temizer, Marijan Premovic, Editor, IVPE, Cetinje, pp.53-72, 2018

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.165-190, 2014

Metrics

Publication

74

Citation (WoS)

18

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

27

H-Index (Scopus)

2

Project

4

Thesis Advisory

9

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals