Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirliğin Bireyler Üzerindeki Etkisi


Pehlivanoğlu Ö., Ellez A. M.

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 March 2023, pp.80

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.80
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

21. yüzyıl dünyada hem üretimin hem de tüketimin doruklarının yaşandığı bir asır

olmaktadır. Teknolojiden doğaya, eğitimden emeğe, ekonomiden bilgiye hemen her şey hızlıca

tüketilmekte, üretim adına atılan adımlar ise tüketileni yerine koymakta yetersiz kalmaktadır.

Dünyada bulunan hiçbir şey sonsuz ve tükenmez değildir ancak insanoğlu gün geçtikçe bu

bilinçten uzaklaşmaktadır. Yeni dünya eğitiminde, bireylere sürdürülebilirlik ve çevre eğitimlerinin

verilmesi öncelikle bireyin sonrasında da dünyanın ve geleceğin varoluşuna katkı sağlayacağı

düşünülmektedir. Doğanın tahrip edilmesiyle ortaya çıkmış olan sürdürülebilirlik kavramı,

bugünün ihtiyaçlarını karşılamada gelecek kuşakların ihtiyaçlarının da gözetilerek giderilmesi

düşüncesine dayanır (Üçgül, 2015). Çevre eğitimi; bilgilendirme, bilinçlendirme, uyarma,

dengeleme, geliştirme, koruma vb. süreçleri içermekte ve insanlarda bu yönde

davranışlar oluşturmayı amaçlamaktadır (Güler, 2009). Çevre eğitimi ile insanların ekolojik

dengeyi ve bu denge içindeki rollerini kavramaları, gezegenle nasıl uyum içinde

yaşayabileceklerine ilişkin görüş geliştirmeleri, etkin ve sorumlu bir katılım için gerekli becerileri

kazanmaları da amaçlanmaktadır (Erol ve Gezer, 2006). Buradan hareketle bu araştırmada,

sürdürülebilirlik ve çevre eğitiminin bireylerin tutum ve davranışlarını nasıl etkilediğini konu

edinen araştırmalar incelenerek araştırma sonuçlarının içerik analizi yöntemi ile sentezlenmesi

amaçlanmıştır. İncelenen araştırmaların analiz edilmesi ile ulaşılan sonuçlar; çevre eğitimi alan

bireylerin bir kısmında çevreye duyarlılık, doğanın bozulmasına yönelik somut kaygı, çevresel

değerlere farkındalık düzeylerinin ve doğaya karşı sorumlu davranışlarının arttığını gösterirken bir

kısmında herhangi bir farklılığa neden olmadığını ortaya koymuştur. Bu farklılığın sebebi de

eğitimin alındığı yaşa, kişisel özelliklere, çevre eğitimi programlarının yetersizliğine ve eğitimdeki

bilgilerin teoride kalarak sınıf dışı mekanlarda uygulama imkanının bireylere verilmemesine

dayandırıldığı vurgulanmıştır.