Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HASTANE İŞLETMELERİNDE HASTA BAZLI FİNANSAL ANALİZ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi, Aydın, Turkey, 26 April 2018

KAMU HASTANELERİNDE PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME MODEL ÖNERİSİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Uluslararası Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet ve Kalite Konferansı’, İzmir, Turkey, 17 November 2017

Kamu Hastanelerinde Performansa Dayalı Ek Ödeme Model Önerisi

7. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 10 January 2018

HASTANE İŞLETMELERİNDE ACİL HİZMET SÜREÇLERİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

VI. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2016

Books & Book Chapters

HASTANE İŞLETMELERİNDE KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler - Ekim 2023 CİLT 2, PROF. DR. HAKAN ALTINTAŞ,PROF. DR. MUSTAFA METE,DOÇ. DR. NESLIHAN BOLAT BOZASLAN, Editor, SERÜVEN YAYINEVİ, Ankara, pp.1-387, 2023 Sustainable Development

HEKİMLERİN PERFORMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİ

in: SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XXIX, Doç. Dr. Şule Yüksel YİĞİTER, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Ankara, pp.259-285, 2023

HASTALARIN HEKİM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler 3, Prof. Dr. Osman KARKACIER Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KORKMAZ, Editor, PLATANUS PUBLISHING, Ankara, pp.129-147, 2023

HASTANELERDE YATAN HASTA MALİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

in: SAĞLIK YÖNETİMİ GÜNCEL KONULAR ÜZERİNE AKADEMİK DEĞERLENDİRMELER, Doç. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI / Dr. Öğr. Üyesi Burhanettin UYSAL, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.1-160, 2022 Sustainable Development

Hastanelerde Hasta Maliyeti Hesaplama

EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2021

Metrics

Publication

27

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals