BİREYLERİN HEKİM TERCİHİNİ ETKİLEYEN KRİTERLER


Yüksel İ.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.32, no.1, pp.195-206, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bireyler ister kendilerinin isterse yakınlarının olsun sağlığı bozulduğunda kendilerini veya yakınlarını güvenilir hekimlere emanet etmek isterler. Ancak hasta ve hasta yakınları için en zorlu süreç burada başlamaktadır. Çünkü, söz konusu sağlık olduğu için daha önce hiç tecrübe etmedikleri güvenilir bir hekim bulmak ve seçmek oldukça güçtür. Bu aşamada hekimin mesleki tecrübesi, yaşı, akademik unvanı, çalıştığı hastane vb. kriterler hastaların seçimlerini etkilemekte ve bunlar hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Özellikle günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte hasta ve hasta yakınları bilgiye hızlı ve kolay ulaşabilmekte; bu durum, hastaların hekim seçmedeki kriter yelpazesini daha da genişletmektedir. Bunun yanında, sağlık sektöründeki rekabet açısından değerlendirildiğinde hekim seçme kriterleri hastalar kadar, hekimler ve hastane işletmeleri için de önem arz etmektedir. Çünkü, hastaların, hekim seçme aşamasında önem verdikleri kriterlerin bilinmesi, sağlık hizmet pazarlaması kapsamında hekimler ve hastane yönetimleri için büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı hastaların daha önce tecrübe etmedikleri bir hekimi tercih etme sürecinde önem verdikleri kriterleri belirlemek, yapılan anket sonuçlarından elde edilen veriler ile hastaların demografik yapılarına göre tercihlerinin değişip değişmediğini analiz etmek ve hastane yönetimleri ile hekimlere sağlık hizmet pazarlaması açısından katkı sunmaktadır.