Hastane İşletmelerinde Kısıtlar Teorisi Yaklaşımı ve Örnek Bir Uygulama


Yükçü S., Yüksel İ.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.29, no.3, 2015 (Peer-Reviewed Journal)