Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ELEKTRONİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE TINKERCAD UYGULAMASININ KULLANIMI: YARIM VE TAM DALGA DOĞRULTMA DENEYİ ÖRNEĞİ

15. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2023, pp.608

Technician Candidates' Conceptual Understanding of Short Circuit

15. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Sosyal ve Eğitim Bilimleri, 17 - 18 December 2022, pp.73

Investigation of Metaphoric Perceptions of Associate Degree Students On the Concept of Electromagnetic Radiation

15. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Sosyal ve Eğitim Bilimleri, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2022, pp.57

Meslek Yüksekokulu Öğrencı̇lerı̇nı̇n Elektrı̇ksel Dı̇renç Kavramı Hakkındakı̇ Görüşleri

12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Sosyal ve Eğitim Bilimleri-, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2021, pp.31-32

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Işık ve Görme Konusundaki Kavramsal Anlamaları

İZMİR DEMOCRACY UNIVERSITY 1ST INTERNATIONAL EDUCATIONAL RESEARCH CONFERENCE, 4 - 06 October 2019

Student Understanding of Fundamental AC Signal Concept

Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, 5 - 09 September 2018

Fizik öğretmen adaylarının madde dalgalarına ilişkin kavram yanılgıları

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yarıiletken Konusundaki Kavramsal Anlamaları

2. ULUSAL FİZİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015

Vocational school students’xx conceptual understanding about conductivity

International Conference on New Horizons in Education, Roma, Italy, 25 - 27 June 2013

Students’s understanding on electric current

Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Muğla, Turkey, 5 - 08 September 2012

Students’xx view points on uncertainity principle and tunneling

Turkish Physical Society 27th International Congress, 14 - 17 September 2010

Use of analytic rubrics in assessment of classical physics tests

Turkish Physical Society 26th International Congress, 24 - 27 September 2009

Use of Analytic Rubrics in Assessment of Classical Physics Exams

26 th International Conference of The Turkish Physical Society, 24 September 2009

A modeling approach for teaching Gauss’xx law

Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, 25 - 29 August 2008

Student Understanding of Capacitors in a DC Circuit

24 th International Conference of The Turkish Physical Society, 28 August 2007

Student understanding of some quantum physical concepts: Wave function, schrodinger's wave equation and wave-particle duality

6th International Conference of the Balkan-Physical-Union, İstanbul, Turkey, 22 - 26 August 2006, vol.899, pp.479-480 identifier identifier

Effects of a hybrid model to the success and attitude on electrostatics

Turkish Physical Society 23th International Physics Congress, 13 - 16 September 2005

Metrics

Publication

40

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

25

H-Index (Scopus)

2

Open Access

3