Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Journey into History with Augmented Reality Technology The Evaluation of the Museums in Turkey

The Conference on Managing Tourism Across Continents(MTCON 2021), online, Turkey, 1 - 04 April 2021, pp.50-51

Selçuk-Efes Deve Güreşleri Festivalinin Turizm İşletmeleri Açısından Niş Pazarlama Kapsamında Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 19 January 2019, vol.1, pp.36-43

The Potential Usage of Augmented Reality Applications in TouristGuidance Education

GLOBAL CONGRESS ON SMART TOURISM, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 November 2019, pp.7-9

NOT EVERY SMALL HOTEL IS A BOUTIQUE HOTEL

4th International Tourism Congress, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, vol.1, pp.316

The Christian Sanctuaries and Faith Tourism Potantial of Izmir

Global Conference on Business and Economics, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2019, vol.1, pp.65

Enhancing the Cultural Tourism Experience Through Augmented Reality

Global Conference on Business and Economics (GLOBE 2019), İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2019, vol.2, pp.215-230

TURİST REHBERLERİNİN PAKET TUR PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Turizm Rehberliği Kongresi, Aydın, Turkey, 29 - 30 April 2019

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarında İnanç Turizmi Odaklı Bir Eğitim Modeli Önerisi: Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk-İzmir) Örneği

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu "Mesleki ve Teknik Eğitimde Küresel Gelişmeler", Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.83-84 Sustainable Development

İzmir-Selçuk ta Yer Alan Kültürel Varlıkların İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.155

SELÇUK EFES DEVE GÜREŞLERİNİN FESTİVAL TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

I. ULUSLARARASI SELÇUK-EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 17 - 19 November 2016, pp.220-223

BÜYÜK VERİ BIG DATA TURİZM İŞLETMELERİ İÇİN YENİ BİR FIRSAT

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 November 2015, pp.706-715

Books & Book Chapters

Efesli Zenodotus

in: Anadolu Düşünürleri, Çakmak Tolga Fahri, Güzel Özlem, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.146-156, 2023

SIRA DIŞI BİR KENT ve ONUN SIRA DIŞI ZİYARETÇİSİ EFES’TE BİR AZİZ “PAVLUS”

in: Selçuk Bir Unesco kentine Disiplinlerarası Bakış 2, Avcı Eda, Öncü Glaue Şelale, Taşkan Berrin, Editor, Çizgi, İzmir, pp.47-64, 2023

KITLIK PAZARLAMA (SCARCITY MARKETING)

in: TURİZM ENDÜSTRİSİNDE MODERN PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI 2, Seden Doğan,Mehtap Yücel Güngör, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.49-68, 2022

Nitel Araştırma Günlüğü Tekniği

in: Nitel Araştırma Yöntemleri, Atay, Hakan ve Ayyıldız Tuğrul, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.108-121, 2022

Influencer Pazarlama

in: Pazarlamada Dijital Dönüşüm, Etlioğlu, Mehmet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.455-465, 2022

Markalaşma ve Markalaşma Süreci

in: Marka Şehirler, Kaya, M. ve Doğan, S., Editor, Detay, Ankara, pp.40-57, 2022

TURİZM PAZARLAMASINDA DİJİTALLEŞME: SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİNİN TURİSTİK ÜRÜN PAZARLAMASINDA KULLANILMASI

in: SOSYAL BİLİMLERDE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR Teori, Uygulama ve Analizler, Baş Mehmet, Erdoğan Tarakçı İnci, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.137-155, 2021 Creative Commons License

IMMERSIVE REALITY TECHNOLOGIES AND THE FUTURE OF TOURISM INDUSTRY

in: Dijital Gelecek Dijital Dönüşüm, İnci Erdoğan Tarakçı,Bora Göktaş, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.91-106, 2021 Creative Commons License

The Technological Power of Mysticism: A New Approach to Management of Religious Destinations

in: Global Development of Religious Tourism, Alaverdov Emilia, Waseem Bari Muhammad, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.65-82, 2021 Creative Commons License

İnançların Buluştuğu Kent Selçuk/Efes

in: Selçuk Unesco Kentine Disiplinlerarası Bakış, Avcı Eda, Akcan Tolga, Ertürk Devrim, Editor, Çizgi Kitapevi, Konya, pp.21-37, 2020 Creative Commons License

Retro Pazarlama

in: Turizm Endüstrisinde Modern Pazarlama Yaklaşımları, DOĞAN SEDEN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.109-118, 2020

Mistik Pazarlama(Mystical Marketing)

in: Turizm Endüstrisinde Modern Pazarlama Yaklaşımları, Doğan Seden, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.95-105, 2020

Turist Rehberliği Alanında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

in: Turizm Bilgi Teknolojileri, Özel Çağıl Hale, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.113-140, 2020

The Package Tour Experience

Detay Yayıncılık, Ankara, 2019 Creative Commons License

Türk Seramik Sanatının Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesine Yönelik Alternatif Bir Tur Programı Önerisi

in: Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 1, ELAGÖZ İsmail, ERDOĞAN Göktürk, GEZER Abdül, YILMAZ Abdullah, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.388-411, 2019 Creative Commons License

Deve Güreşlerinin Kültürel Miras Turizmi Açısından Potansiyeli ve Önemi

in: Devenin Yaşamımızdaki Yeri, Gamze ÖZOĞUL, Şelale ÖNCÜ GLAUE, Gizem HATİPOĞLU, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.97-119, 2019 Creative Commons License

Deve Güreşleri UNESCO Yolunda Mı?

in: Devenin Yaşamımızdaki Yeri, Gamze ÖZOĞUL, Şelale ÖNCÜ GLAU, Gizem HATİPOĞLU, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.25-39, 2019 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

TÜRKİYE TURİZM ANSİKLOPEDİSİ

Detay Yayıncılık, pp., 2022

Metrics

Publication

44

Project

2

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals