Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Associate Professor

  Dokuz Eylul University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2013 - 2023 Assistant Professor

  Dokuz Eylul University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2002 - 2013 Research Assistant

  Dokuz Eylul University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Rectorate Commissioner

  Dokuz Eylul University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2022 - Continues Rectorate Commissioner

  Dokuz Eylul University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2020 - Continues DEÜ İİBF Kütüphane Birim Danışma Kurulu Üyesi

  Dokuz Eylul University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2021 - 2023 DEÜ İİBF Yatay-Dikey Geçiş İntibak Komisyonu Üyesi

  Dokuz Eylul University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2014 - 2018 Farabi Program Department Coordinator

  Dokuz Eylul University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2014 - 2018 Erasmus Program Department Coordinator

  Dokuz Eylul University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2014 - 2018 Mevlana Exchange Program Department Coordinator

  Dokuz Eylul University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Courses

 • Postgraduate Değişim Yönetimi

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Doctorate İşletmecilik ve Yönetim Tarihi

 • Postgraduate İşletme Yönetimi (Tezsiz YL)

 • Undergraduate Örgüt ve Yönetim Kuramları

 • Postgraduate Yönetim ve Organizasyon Teorileri

 • Postgraduate Yönetim ve Organizasyon Kuramları (Tezsiz YL)

 • Doctorate İleri Örgütsel Davranış Araştırmaları

 • Postgraduate Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim

 • Undergraduate Sosyal Psikoloji

 • Associate Degree Davranış Bilimleri

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Postgraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Postgraduate Örgüt ve Yönetim Geliştirme (Tezsiz YL)

 • Undergraduate İşletme Bilimi II

Advising Theses

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • Teknostres Kavramı Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

  Tolay E.

  S.ÇEPNİ(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Teknolojik Hazır Oluşun Çalışanların Performansı Üzerindeki Etkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma

  Tolay E.

  H.Aytaç(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Çevik Bir Organizasyonda Çalışmak: SaaS İş Modeli Bağlamında Nitel Bir Araştırma

  Tolay E.

  F.Çetin(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Dijital Liderlik ve Dijital Çağda Liderlik Kavramlarının İncelenmesi

  Tolay E.

  A.Cengiz(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • X ve Y Kuşağı Çalışanların İşgücü Devri Açısından Karşılaştırılması: Taşeron Güvenlik Görevlileri Üzerinde İkincil Veriye Dayalı Bir Araştırma

  Tolay E.

  A.Yeşilnacar(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Aile İşletmelerinin İkinci Kuşağa Başarılı Devir Koşulları ve İkincil Kuşaktan Kaynaklanan Sorunlar

  Tolay E.

  E.Çalışkan(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Y Kuşağının Liderlik Algılamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Çağrı Merkezi Uygulaması

  Tolay E.

  Ç.Cansever(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • İş Yaşamında Mobbing ve Tükenmişlik İlişkisi

  Tolay E.

  S.Demet(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • Örgütsel Adaletin Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi

  Tolay E.

  T.Ural(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • İnsan Kaynakları Stratejisi Olarak Yetenek Yönetimi: İnsan Kaynakları Yöneticileri ile Bir Araştırma

  Tolay E.

  S.Yeşilnacar(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • İş Yaşamında Örgütsel Sinizm ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları

  Tolay E.

  B.Akçın(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • Rekabetçi Çevrenin İşletme Stratejileri ve Örgüt Kültürü Üzerine Etkisi

  Tolay E.

  H.Yazıcı(Student), Masters (Non-Thesis), 2019

 • Stratejik Tasarım ve Amaçlar Sisteminde Sosyal Nitelikli Stratejik Amaçların Yeri

  Tolay E.

  C.Dalfidan(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • İş Yerinde Kuşaklar Arası Farklılıkların ve Çatışmaların Yönetimi: Ambalaj Fabrikasında Bir Uygulama

  Tolay E.

  E.Durak(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • Çalışma Yaşamında Otantik Liderlik

  Tolay E.

  G.Güdümcüoğlu(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • İşletmelerde Personel Seçim Süreci ve E-İşe Alım Süreçlerinde Yaşanan Gelişmeler

  Tolay E.

  A.Akbulut(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • Örgütsel Adaletin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

  Tolay E.

  Ç.Zeynel(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • Benchmarking Tekniği ve Sektörel Örnekler: İnşaat Sektörü Çalışmalarının İncelenmesi

  Tolay E.

  S.BARLAK(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • Örgütsel Davranışların Oluşmasında Etik Liderin Rolü: Enron Şirketi Vaka Çalışması

  Tolay E.

  İ.ERİŞ(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • Örgüt Kültürü ve Örgütsel İletişim Arasındaki İlişki

  Tolay E.

  G.ÜZMEZ(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

  Tolay E.

  M.OLUK(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • Şirketlerin Dijital Dönüşümünde Dijital Liderlerin Rolü

  Tolay E.

  K.YANAR(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • İş Yaşamında Cam Tavan Sendromu ve Cam Tavanı Aşma Stratejileri

  Tolay E.

  T.Alkan(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • Dönüşümcü Liderlik: Atatürk, Gandhi ve Ohno’nun Liderlik Davranışlarının İncelenmesi

  Tolay E.

  A.Kürşad(Student), Masters (Non-Thesis), 2017

Designed Lessons

Taught Courses And Trainings

 • 2023 - 2023 Çalışma Yaşamında Zaman Yönetimi

  Academic Units - Training

  Tolay E.

 • 2023 - 2023 İdari Personele Zaman Yönetimi Konferansı

  Application Research Center - Training

  Tolay E.

 • 2023 - 2023 Yeni Göreve Başlayan 4/B'li Personele Yönelik Kurumsal Aidiyet Eğitimi

  Continuing Education Center - Training

  Tolay E.

 • 2023 - 2023 Kurumsal Aidiyet (Sözleşmeli İdari Personel için Oryantasyon Eğitimi)

  Continuing Education Center - Training

  Tolay E.

 • 2018 - 2018 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışan Motivasyonu - Dönüşüm ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı

  Continuing Education Center - Certificate Program

  Tolay E.

 • 2018 - 2018 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışan Motivasyonu -Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı

  Continuing Education Center - Certificate Program

  Tolay E.

 • 2018 - 2018 Beden Dili ve Kişisel İmaj Semineri - Ege Belediyeler Birliği (EBB)

  Continuing Education Center - Training

  Tolay E.

 • 2017 - 2017 Yönetim Kavram ve Süreçleri ve Stratejik Yönetim Eğitimleri, Dokuz Eylül Üniversitesi – Akademik ve Kisisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi- AkademiDE Yönetim ve Liderlik Eğitimi

  Application Research Center - Training

  Tolay E.

 • 2011 - 2011 Görüşme Hazırlıkları, İletişim ve Beden Dili Eğitimi, Türkiye İş Kurumu, İş ve Meslek Danışmanlığı Projesi (3)

  Continuing Education Center - Training

  Tolay E.

 • 2011 - 2011 Görüşme Hazırlıkları, İletişim ve Beden Dili Eğitimi, Türkiye İş Kurumu, İş ve Meslek Danışmanlığı Projesi (4)

  Continuing Education Center - Training

  Tolay E.

 • 2011 - 2011 Görüşme Hazırlıkları, İletişim ve Beden Dili Eğitimi, Türkiye İş Kurumu, İş ve Meslek Danışmanlığı Projesi (2)

  Continuing Education Center - Training

  Tolay E.

 • 2011 - 2011 Görüşme Hazırlıkları, İletişim ve Beden Dili Eğitimi, Türkiye İş Kurumu, İş ve Meslek Danışmanlığı Projesi (1)

  Continuing Education Center - Training

  Tolay E.

 • 2008 - 2008 Örgütsel İletişim Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlileri için Görevde Yükselme Eğitim Programı

  Continuing Education Center - Training

  Tolay E.

 • 2007 - 2007 Örgütsel İletişim Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Koruma Güvenlik Memurları için Görevde Yükselme Eğitim Programı

  Continuing Education Center - Training

  Tolay E.

 • 2006 - 2006 Örgütsel İletişim Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Şoförler için Görevde Yükselme Eğtim Programı

  Continuing Education Center - Training

  Tolay E.

 • 2006 - 2006 Örgütsel İletişim Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Koruma Güvenlik Şefleri için Görevde Yükselme Eğitim Programı

  Continuing Education Center - Training

  Tolay E.

 • 2006 - 2006 Örgütsel İletişim Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Memurlar için Görevde Yükselme Eğitim Programı

  Continuing Education Center - Training

  Tolay E.

 • 2003 - 2004 DEÜBİMER, AH&LA (American Hotel and Lodging Association- Turizm ve Otel İşletmeciliği Yönetimi) Diploma Programı, Netsis Fusion Eğitmenliği

  Academic Units - Training

  Tolay E.