Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kazı Kapasitelerine Bağlı Hidrolik Kırıcı Delme Patlatma Maliyet Analizi:Proje Örneği

7.Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 October 2019, pp.157-163

Agrega ocaklarının doğaya kazandırılması, örnek uygulamalar

AYDIN MADEN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI, Turkey, 28 September 2019

Açık işletmelerde kamyon kazaları ve risk değerlendirmesi

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.131-146

Blast Design in Accordance With The Safe Vibration Limits in The Coal Production Close to Settlements - A Case Study

Thirty-Fourth Annual International Pittsburgh Coal Conference, Pittsburgh, United States Of America, 5 - 08 September 2017 Sustainable Development

Application of NPV method in mining investment projects

International Academic Conference on Management, Economics and Marketing, 1 - 03 July 2016

Evaluating the Slope Movements with Inclinometer in Open Pit Mines A Case Study Soma Lignite Basin

The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prag, Czech Republic, 7 - 11 September 2015

Yersel Lazer Tarama: Taş Ocakları Uygulamaları

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.373-380

DETERMINATION OF LOADER EFFICIENCY WITH HYDRAULIC PRESSURE VALUES

12h International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, 17 - 23 June 2012, pp.531-533 identifier identifier

DETERMINATION OF THE FUGITIVE DUST EMISSIONS IN A QUARRY NEAR A SETTLEMENT: A FIELD STUDY

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaria, 20 - 26 June 2010, pp.491-498 Sustainable Development identifier identifier

Mermer Ocaklarında Patlayıcı Olmayan Parçalayıcıların Kullanılma Olanaklarının Değerlendirilmesi

Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi ve Çevresel Etkilerinin Azaltılması Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 16 - 17 October 2009, pp.339-349

İzmir Işıkkent Yöresi Kalker Agregasının Beton Yapımında Kullanabilirliğinin Araştırılması

6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 February - 03 July 2007

Taşocaklarında Yapılan Patlatmaların Değerlendirilmesi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.143-146

Hassas Tesisler İçin Titreşim Kontrollü Patlatma Tekniğinin Uygulanması

Türkiye 20. Uluslarası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 9 - 12 June 2005, pp.93-104

Soma Eynez Açık İşletme Dekapaj Nakliyesi Alternatiflerinin Değerlendirilmesi

19th International Mining and Exhibition of Turkey, İzmir, Turkey, 9 - 12 June 2005, pp.99-105

Application Of Stemming Plugs And A Case Study In A Limestone Quarry

18th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 10 - 13 June 2003, pp.183-189

Rehabilitation Project of the Limestone Quarries Around Izmir Turkey

International Workshop, New Frontiers in Reclamation : Facts and Procedures in Extractive Industry, Milos Adası, Greece, 20 - 21 September 2001

A case study for an open pit coal mine induced slope failure affecting an industrial plant in Turkey

9th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Athens, Greece, 6 - 09 November 2000, pp.359-363 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

Ultrasonic Waves in Mining Application

in: ULTRASONIC WAVES, Auteliano Antunes dos Santos Júnior, Editor, INTECH, Rijeka, pp.189-210, 2012

Metrics

Publication

82

Citation (WoS)

79

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

105

H-Index (Scopus)

6

Project

163

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals