Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ders Aldığım Vakalar

12. Ulusal Alzheimer Kongresi, Eskişehir, Turkey, 29 September - 02 October 2022

Memantin tedavisi

3. Uluslararası & 7. İlaç ve Tedavi Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 21 - 25 September 2022

Alzheimer Hastalığı’nın Tedavisinde Kullanılan Asetilkolinesteraz İnhibitörlerinin Elektrokardiyografik Etkileri

3. Uluslararası & 7. Ulusal İlaç ve Tedavi Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 21 - 25 September 2022, pp.387

Alzheimer Hastalığında Yeni Biyobelirteçler

4. Uluslararası & 15. Akademik Geriatri Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2022

Higher Depression Scores in Cognitively Unimpaired Individuals Affect Event-Related Potentials Similar to those of MCI

Alzheimer’s Association International Conference 2022, California, United States Of America, 31 July - 04 August 2022

Farklı Nörolojik Bulgulara Sahip Erişkin Hastalarda Serebrotendinöz Ksantomatozis Taraması

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Hatay, Turkey, 28 May - 01 June 2022

Lewy Body Demantia, Patient Discussion

Lewy Body Ireland Tea-time with Lewy, Ireland, 28 July 2022

Unutmadığım birşey var, Epilepsi Tanım Yok

13. Ulusal Epilepsi Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 29 May 2022

Taupatilerde Klinik ve Benzerlik ve Patolojik Farklılıklar

Nörodejeneratif Hastalıklar Sempozyumu, Turkey, 12 February 2022

Alzheimer Hastalığında Erken Tanı ve Donepezil'in Yeri

Alzheimer Hastalığında Erken Tanı ve Donepezil'in Yeri Toplantısı, İzmir, Turkey, 06 February 2022

"Seizure and neurodegeneration": Understanding the nature of seizure in patients with cognitive disorder, A chicken and egg situation

Alzheimer's Association International Conference Neuroscience Next, United States Of America, 12 - 13 October 2021

Updates for the Turquoise Outreach Project: A Bridge Between Community and Dementia Research

Brain Ageing and Dementia in Low and Middle Income Countries Virtual, United States Of America, 9 - 10 December 2021

Anti-Yo İlişkili Paraneoplastik Serebellar Dejenerasyon Olgusu

57. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 01 December 2021, pp.269

Demans Tanısında Patolojik Tanı ve Beyin Donasyonu

57. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 01 December 2021

Alzheimer Dışı Demanslar

12. Alzheimer Eğitim Kampı, Mersin, Turkey, 19 November 2021

Unutmak Kader midir?

20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 11 - 14 November 2021

Tardbp Gene with a Mutation with Spastic Speech Disorder

146th Annual Meeting American Neurological Association, United States Of America, 17 - 19 October 2021, pp.77

Alzheimer Tedavisinde Donepezil

2. Uluslararası & 6. İlaç ve Tedavi Kongresi, Bafra, Turkey, 22 - 26 September 2021

Kognitif Bozukluk ve Nöbet Birlikteliğine Nöropatolojik Bakış

11. Ulusal Alzheimer Sanal Kongresi, Turkey, 21 - 25 September 2021, pp.14

Is this my Destiny?

Global Neurology Forum, Clinical Pathological Case Conference, San-Francisco, Costa Rica, 30 June 2021

TURQUOISE Outreach Project: Bridge Between Community and Dementia Research

AAIC Satellite Symposium 2021, United States Of America, 12 - 13 May 2021, pp.77

Sildenafil Kullanımı Sonrası İntrakraniyal Kanama Olgusu

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15 - 21 November 2019, pp.180

Pulvinar Tutulumlu Sporadik Creutzfeldt Jakob Hastalığı

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2019, pp.133

Metrics

Publication

66

Citation (WoS)

64

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

56

H-Index (Scopus)

5

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals