Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İzmir’in Mimarı ”Harbi Hotan”

Ege Mimarlık , vol.1, no.104, pp.18-25, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ziya Nebioğlu / İz Bırakanlar

Ege Mimarlık , vol.1, no.103, pp.12-17, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Yeşilçam Sinemasında Mekan Kullanımı

Mimarlık , no.366, pp.50-55, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Emre Arolat ile Kapalı Siteler Üzerine

Ege Mimarlık , no.77, pp.36-41, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Kapalı Yerleşmeler ve İzmir

Ege Mimarlık , no.77, pp.13, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Kapalı Konut Siteleri ve ‘Mahalle’ Kavramı

İdealkent , no.2, pp.216-244, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Expolar ve Türkiye

EgeMimarlık , no.61, pp.18-19, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Giydirilmiş Mimarlık

Ege Mimarlık , vol.2005, no.55, pp.10-13, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Expolar ve Expolarda Türk Pavyonları

Dergi MİM , no.1, pp.68-81, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İzmir'den Söke'ye Ziya Nebioğlu Mimarlığında Modernin Yansımaları

İzmir ve Artalanında Mimari ve Kentsel Mekanın 100 Yılına Bakış:1923-2023, İzmir, Turkey, 15 - 17 December 2023, pp.1

AN INNOVATIVE MATERIAL IN ARCHITECTURAL DESIGN: BIOPLASTIC

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES ON GRADUATE RESEARCHES 2023, İzmir, Turkey, 24 November 2023, pp.1 Sustainable Development

Tarihsel Süreçte Kuşadası Konutları

7.Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.15-16

A Biodesign Education Program Proposal For Architects

VI. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING EDUCATION STUDIES '22, İstanbul, Turkey, 15 April 2022, pp.1-11

Biodesign with Mycelium in Architecture

ATI 2020: Architecture, Technology and Innovation 2020: Smart Buildings, Smart Cities, İzmir, Turkey, 27 - 28 August 2020, pp.386-393 Sustainable Development

Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Mimari Proje Yarışmalarının Gelişimi

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.398-409

The Implementation of Biomimicking and Biodesign Education for Faculty Members Studying in Architecture/Engineering Departments

2nd International Instructional Technologies in engineering Education conference, İzmir, Turkey, 12 - 13 October 2019, pp.19

Cıvık Mantarların Kentsel Tasarımda Kullanımı

IV. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 April 2019, pp.1309-1319 Sustainable Development

Finding the Shortest Paths in Izmir Map by Using Slime Molds Images

3rd International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics and Optimization, ICCAIRO 2019, Athens, Greece, 8 - 10 December 2019, pp.202-206 Sustainable Development identifier

İzmir Özsaruhan Evi

Docomomo Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV.Poster Sunuşları, Tekirdağ, Turkey, 1 - 02 May 2019

1950-1980 Yılları Arasında İzmir'de Mimar Fahri Nişli'nin Üç ApartmanYapısı Üzerinden Bir Değerlendirme

III. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.36

The Development of Biomimicking and Biodesign Education for Faculty Members Teaching in Architecture/Engineering Departments

IITEEC 2019 International Instructional Technologies in Engineering Education Conference, İzmir, Turkey, 29 March 2019, pp.12

BAKTERİYEL BİYOKALSİFİKASYONUN MİMARİ TASARIMDA KULLANIMI

2. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.284-292 Sustainable Development

Gated Communities in İstanbul and İzmir in the Context of Investor Firm’s Qualification

6th International Conference of the Research Network ”Private Urban Governance Gated Communities”, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2011, pp.70-71

Rehabilitating the Carbon Cycle with Biodesign in Architecture

7th Global Conference on Global Warming, İzmir, Turkey, 24 - 28 June 2018, pp.783-787 Sustainable Development

Development of ecological biodesign products by bacterial biocalcification

4TH International Conference on Engineering and Natural Sciences, Kyyiv, Ukraine, 2 - 06 May 2018, pp.402 Sustainable Development

Spatial Development Strategies Focusing on the Preservation of Rural Sites: Kavacık-İzmir

CUDES 2018 VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.268

Teknoloji Çağının Taş Cepheleri

IV.Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.161-184

Design And Optimization Of Biocalcification Medium

International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES), Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2017, pp.166 Sustainable Development

Slime moulds for supportive biologically-based urban design methods

3rd International Conference of Biodigital Architecture and Genetics, Barcelona, Spain, 7 - 10 June 2017, pp.179-188

Bornova Cengiz Saran Apartmanı

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI, DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları, Bolu, Turkey, 18 - 19 December 2015, pp.101 Sustainable Development

Living and Responsive Environments

VII.International Bioengineering Congress, BEC 2015, İzmir, Turkey, 19 - 21 November 2015, pp.65 Sustainable Development

Gayrimenkul Odaklı Büyüme Ekseninde İzmir de Çok Katlı Kapalı Konut Siteleri

6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.153-169

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji

DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X.Poster Sunuşlar, Erzurum, Turkey, 31 October - 02 November 2014, pp.42 Sustainable Development

İzmir/Tire, Ful Sokak 6 Numaralı Konut

DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IX.Poster Sunuşlar, Antalya, Turkey, 1 - 02 December 2013, pp.5

The New Tendencies in the Housing Production in Izmir: Folkart Housing Projects

I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012, pp.57

Evaluation of the Gated Communities at Urban Fringes of İzmir

6th International Conference of the Research Network "Private Urban Governance & Gated Communities", İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2011, pp.25

Türkiye'de Bir Amerikan Öyküsü Uyarlaması: Alışveriş MerkezininMekansal Dönüşümü

13th International Cultural Studies Symposium, Change and Challenge, İzmir, Turkey, 4 - 06 May 2011, pp.85-86

İzmirli’nin İzmir’i: Kentsel Bellek Üzerine Mekansal Bir Çalışma

İzmirli Olmak Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.109-124

İzmir'deki Az Katlı Konut Toplulukları Üzerine Bir Değerlendirme

ULUSAL KONUT KONFERANSI:KAPALI YERLEŞMELER; YENİ YAŞAMLAR, YENİ MEKANLAR, YENİ SINIRLAR, İstanbul, Turkey, 1 - 03 March 2010, pp.89-90

Kimliğin Mimari Temsiliyeti: Expolarda Türk Pavyonları

Kimliklerin Tasarımı, İzmir, Turkey, 12 - 13 May 2008, pp.24-30

New Life Styles: Gated Communities

IAPS-CSBE Kültür ve Mekan Toplantıları 1.Ulusal Kent, Kültür ve Konut Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2007, pp.194-200

Ütopyadan Gerçeğe: Doğa Bilimlerinin Mimarlığa Etkileri Robotik, Genetik Ve Nanoteknoloji

15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 November 2007, pp.60-68

WILL UTOPIAS BE REAL? MICROTECHNOLOGY AND LIVING ARCHITECTURE

3rd lnternational Congress Livable Environments & Architecture, Trabzon, Turkey, 5 - 07 July 2007, pp.961-972

A Design Experience from Music to Architecture

SANART Türkiye Estetik Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 November 2006, pp.141-155

Modernite, Kimlik ve Mimari Temsiliyet: Dünya Fuarlarında Türk Pavyonları

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, İzmir, Turkey, 01 November 2005, pp.27

Effects of the World's Fairs/Expos on the City as Global Bazaars and Temporary Cities

UIA 2005 İstanbul XXII World Congress of Architecture, İstanbul, Turkey, 1 - 06 July 2005, pp.312

Integration of Urban Archeological Sites with the City: Example of Agora of Izmir

UIA 2005 İstanbul XXII World Congress of Architecture, İstanbul, Turkey, 1 - 06 July 2005, pp.439

Expos As Universal Interactivity Spaces And Urban Renewal Sites

18th IAPS Conference Evaluation in Progress, Vienna, Austria, 7 - 10 July 2004, pp.1-11

Expos as Dynamic Spaces Which Create the Future

Creating the Future 2. FAE International Symposium, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 01 October 2002, pp.7-11

Glass Houses in Architecture

XXX IAHS World Congress on Housing, Coimbra, Portugal, 9 - 13 September 2002, pp.237-244

Expolarda Türk Modernleşmesi ve Türk Mimarlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrencileri 2.Sosyal Bilimler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 01 April 2002

Books & Book Chapters

Potential of Bacterial Cellulose for Sustainable Cities: A Review and Bibliometric Analysis on Bacterial Cellulose

in: A Sustainable Green Future Perspectives on Energy, Economy, Industry, Cities and Environment, Suphi S. Oncel, Editor, Springer, Bern, pp.329-357, 2023

Design studies and applications of mycelium biocomposites in architecture

in: Biomimicry for Materials, Design and HabitatsInnovations and Applications, Marjan Eggermont,Vikram Shyam and Aloysius F. Hepp, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, pp.489-527, 2022

Experimental and Numerical Shortest Route Optimization in Generating a Design Template for a Recreation Area in Kadifekale

in: Environmentally-Benign Energy Solutions, İbrahim Dinçer,Can Özgür Çolpan,Mehmet Akif Ezan, Editor, Springer Nature, Basel, pp.779-799, 2020

1950’li Yıllar İzmir Konut Mimarlığında Amerikan Modernizmden Bir Kesit: “Nebioğlu Konutu”

in: Prof. Dr. Ahmet T. Eyüce’ye Armağan, Özen Eyüce,Nilay Ünsal Gülmez,Hikmet Sivri Gökmen, Editor, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.325-340, 2020

Boşluğu Tasarlamak

in: Noktadan Mekana 2, Özlem Arıtan,Burcu Gülay Taşçı,Ebru Güller,Nurten Özdemir, Editor, Yalın Yayıncılık, İstanbul, pp.148-163, 2018

Spatial Development Strategies Focusing On The Preservation Of Rural Sites: Kavacık-İzmir

in: Current Debates in Sustainable Architecture, Urban Design & Environmental Studies, Aslı Doğan,Günay Gönüllü, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.71-83, 2018

Ziya Nebioğlu (1948-1975)

in: Türk Mimarisinde İz Bırakanlar Türk Mimarisinde Abide Şahsiyetler, Şahin Torun, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.211-230, 2015

Kültür ve Sanat Yapıları Mimarisi

in: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cildi, Emel KAYIN,Fatma Feyzal ÖZKABAN, Editor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, İzmir, pp.142-202, 2014

Sağlık Yapıları Mimarisi

in: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cildi, Emel KAYIN,Fatma Feyzal ÖZKABAN, Editor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, İzmir, pp.267-316, 2014

Eğitim Yapıları Mimarisi

in: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık, İkinci Cilt, Kayın Emel,Avcı Özkaban Feyzal, Editor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, İzmir, pp.203-266, 2013

Grafik Sunumun Temel Kuralları

in: Noktadan Mekâna Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari Tasarım Birinci Sınıf İşler Çalışmalar, Didem Akyol Altun,İnci Uzun, Editor, Yalın Yayıncılık, İstanbul, pp.129-145, 2012

Müziğin Üçüncü Boyutu / Temel Tasarıma İlham Kaynağı Olarak Müzik

in: Noktadan Mekâna Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari Tasarım Birinci Sınıf İşler Çalışmalar, Didem Akyol Altun,İnci Uzun, Editor, Yalın Yayıncılık, İstanbul, pp.129-145, 2012

Planlama ve İmar/ Barınma ve Konut/ Kent Güvenliği

in: İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Editor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, İzmir, pp.36-40, 2011

Kent Çeperinde Yaşam Pratiğinin Dönüşümü Paralelinde, Günümüz Az Katlı Konut Yerleşimleri ve Kapalı Konut Siteleri

in: Prof Dr Gürhan Tümer e Armağan Mimarlığın Çevresinde Mekanın İçinde Kuram Eylem ve Söylem, Özlem Erkarslan,Özlem Arıtan,Didem Akyol Altun, Editor, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, pp.264-289, 2011

Barınma ve Konut

in: İzmir Kent Sağlık Profili, Ali Osman Karababa,Didem Akyol Altun,Gülden Köktürk, Editor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İzmir, pp.124-148, 2009 Sustainable Development

Türk Kimliğinin Mimari Temsiliyeti Üzerine EXPO'lardaki Türk Pavyonları Üzerinden Bir İnceleme

in: 1 Türkiye Mimarlık Eleştrisi Örnekleri Seçkisi, TMMOB Mim.Od.İstanbul Büyükkent Şubesi, Editor, TMMOB Mim.Od.İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, İstanbul, pp.105-120, 2007

Expert Reports

Metrics

Publication

116

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Project

13

Intellectual Property

2

Thesis Advisory

7

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals