Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The renoprotective effects of taurine against diabetic nephropathy via P38 MAPK and TGFb/ smad2/3 signaling pathways

25th IUBMB, 46th FEBS and 15th PABMB The Biochemistry Global Summit, Lizbon, Portugal, 9 - 14 July 2022, pp.141

Squalene in Prevention of Podocyte Injury

USCAP 2021 Annual Meeting VIRTUAL and INTERACTIVE, London, Canada, 13 - 18 March 2021, pp.1008-1010 Creative Commons License

Hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi sonrası methemoglobinemi gelişimi

22.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Turkey, 5 - 08 November 2020

İdiopatikten Önce Son Çıkış

22.ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 11 October 2020

Parikalsitolün Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında P38 MAPK Sinyal Yolu Aracılığıyla Koruyucu Etkileri

Uluslararası Biyokimya Kongresi 2017/ 28. Ulusal Biyokimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 19 - 23 September 2017 Sustainable Development

OKÜLER DEĞERLENDİRME BULGULARININ FABRY HASTALIĞININ TANISINDAKİ ÖNEMİ: OLGU SUNUMU

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Ekim 2017, Antalya, Turkey, 18 October 2017

DİYABETİK BİR HASTADA PLAZMA HÜCRESİ HASTALIĞI VE AMİLOİDOZA BAĞLI ATİPİK PROTEİNÜRİ GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Ekim 2017, Antalya, Turkey, 18 October 2017 Sustainable Development

Böbrek Nakli Alıcılarında Görülen Uzun Dönem Komplikasyonlar: Malignite Gelişimi

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2016

Sıfırıncı saat greft böbrek biyopsisinde mezangiyal immünglobulin A IGA birikimi iki olgu

32. Ulusal nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Nakldedilmiş böbreğin başka bir hastada yeniden kullanımı 12 yıllık izlem

32. Ulusal nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Behçet hastasında tekrarlayan kan işeme: mesanede ülserler

30.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 November 2013, pp.167

Anca Pozitif Vaskülitlerde Mezanjiyal IgA Birikimi

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2013

Böbrek nakil hastalarında kalsinörin inhibitörlerinden MTOR inhibitörlerine dönüşüm yapılan hastaların 4 yıllık sonuçları

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ 7. KONGRESİ, 14 - 17 October 2010

Böbrek nakil hastasında nadir bir geç dönem sitomegalovirüs hemorajik sistiti ve üreteriti

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ 7. KONGRESİ, 14 - 17 October 2010

Tuberculosis in renal transplant recipients

14th Congress of European Society for Organ Transplantation, Paris, France, 30 August - 02 September 2009

Tekrarlayan ikincil hiperparatiroidi submandibular ektopik paratiroid bezi

25. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Turkey, 19 - 23 November 2008

Renovasküler Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Mid-Aortik Sendrom

24. ULUSAL NEFROLOJİ,HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Turkey, 14 - 18 November 2007

Aretiyo-Venöz Fistüle Bağlı Refleks Sempatik Distrofi Sendromu

19. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 17 September 2002 - 21 September 2007

CMV DISEASE IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS: SINGLE CENTER EXPERIENCE

9th Meeting of the Turkısh Transplantation Society, Ankara, Turkey, 4 - 06 July 2007

AV-Fistüle Bağlı Refleks Sempatik Distrofi (RSD)

19. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 September 2002, pp.58

Metrics

Publication

144

Citation (WoS)

248

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

327

H-Index (Scopus)

11

Project

12

Thesis Advisory

10

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals