Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Numerical Investigation of a Concrete Material Model for Ultra-High Performance Concrete

3rd International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC'23), Trabzon, Turkey, 12 - 14 October 2023, pp.1-10 Sustainable Development

Effects of Using Silica Fume as a Viscosity Modifier on the Properties of 3D Printable Concrete

3rd International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC'23), Trabzon, Turkey, 12 - 14 October 2023, pp.1-10 Sustainable Development

Evaluation of Thermal Insulation Performance of 3D Printed Concrete Walls

3rd International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC'23), Trabzon, Turkey, 12 - 14 October 2023, pp.1-10 Sustainable Development

Structural Analysis of Reinforced Ultra-High Performance Concrete Beams

DEU INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES ON GRADUATE RESEARCHES 2022, İzmir, Turkey, 17 - 18 November 2022, pp.42-54

Barit Agregalı Ultra Yüksek Performanslı Beton – Normal Harç Kompozitlerinin Mekanik Özellikleri

14th International Scientific Research Congress - Science and Engineering, Ankara, Turkey, 20 - 21 August 2022, pp.35

3B YAZDIRILABİLİR PUZOLANLI HARÇLARIN TAZE VE SERTLEŞMİŞ HAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

3. İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, İzmir-Ankara (Çevrimiçi), Turkey, 1 - 02 October 2021, pp.38

3B BETON YAZDIRMA TEKNOLOJİSİ: ÖRNEKLER VE FIRSATLAR

3. İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, İzmir-Ankara (Çevrimiçi), Turkey, 1 - 02 October 2021, pp.48-38

Beton Kiremitlerin Mukavemetine Renk Pigmenti Dozajının Etkisi

Uluslararası Yapı Malzemeleri, Mühendislik ve Mimarlık Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2020, pp.147

The Influence of Curing Type on Abrasion Resistance of Cement Mortars Containing Quartz Sand

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ONMATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL MEDICAL SCIENCES, Batumi, Georgia, 15 - 17 May 2020, pp.18

Geleneksel ve Ultra Yüksek Performanslı Beton İçeren Kirişler Üzerine Kıyaslamalı Bir Çalışma

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 7. Çalıştayı (YMLÇ-7), Konya, Turkey, 4 - 05 October 2019, pp.91-96

Elephant Skin Formation On Ultra High Performance Concrete Surface

10th International Concrete Congress, Bursa, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.260-268

Concrete Canoe Production: Material Development, StructuralAnalysis and Design

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 2018

Efficiency of SRA in Reducing Autogenous Shrinkage of UHPCwith Mineral Admixtures

Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and exhibition, Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2017, pp.137-149

Influence of GGBFS on Autogenous Shrinkage and Rheology of UHPC Paste with PCE Based Superplasticizer

Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition, Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2017, pp.151-164

Influence of Silica Fume on the Rheological Properties and Autogenous Shrinkage of UHPC Paste

102nd International Conference on Civil and Architectural Engineering (ICCAE), KIEV, Ukraine, 27 - 28 December 2016, pp.1-5

Effects of Fiber Volume and Curing Condition on the Mechanical Properties of Reactive Powder Concrete

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2016

Rheological properties and autogenous shrinkage of paste phase of UHPC influence of water to cement ratio

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2016

GFRP-BETON HİBRİD KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN MEKANİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 5. Toplantısı, Kayseri, Turkey, 29 - 30 May 2015, pp.43-44

SIFCON MATRİSİ-ÇELİK LİF ADERANSINA METAKAOLİNİN VE LİF GEOMETRİSİNİN ETKİSİ

II. ULUSAL EGE KOMPOZİT MALZEMELER SEMPOZYUMU, Kuşadası/AYDIN, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.298-308

HAVA SÜRÜKLEYİCİ KATKININ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN ÇELİK LİFLİ BETONUN İŞLENEBİLİRLİĞİNE VE BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Turkey, 24 - 25 October 2013, pp.83-96

The Effect of Waste Marble Powder on the Fresh State and Mechanical Properties of Self Compacting Mortars

The Proceedings of the 1st InternationalPorous and Powder Materials Symposium and Exhibition, 1 - 03 September 2013, pp.926-930

Yüksek sıcaklığın SIFCON un direncine etkisi

BETON 2013 HAZIR BETON KONGRESİ, Turkey, 21 - 23 February 2013, pp.81-90

Effect of Cement Type and W/C Ratio on the Durability Performance of Mortars in Sodium Sulfate Solution

10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Ankara, Turkey, 17 October 2012, pp.1-6

Improvement of Polyolefin Fiber - Cementitious Matrix Interaction by Argon Plasma Treatment of Fibers

7th Asian Symposium on Polymers in Concrete (ASPIC 2012), İstanbul, Turkey, 3 - 05 October 2012, pp.755-764 identifier

Agrega Hacminin Reaktif Pudra Betonunun Mekanik ve Büzülme Özelliklerine Etkileri

Beton 2011 THBB Hazır Beton Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2011

Reaktif Pudra Betonunun Büzülme Özelliklerinin İncelenmesi

8. Ulusal Beton Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2011, pp.309-320 Sustainable Development

The Effect of High Volume GGBFS Replacement on Mechanical Performance of Self-Compacting Steel Fiber Reinforced Concrete

9th International Congress on Advances in CivilEngineering, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.1-8

Metrics

Publication

72

Citation (WoS)

558

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

660

H-Index (Scopus)

12

Project

11

Thesis Advisory

2

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals