Res. Asst. BÜŞRA KANBUR


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences

Email: busra.kanbur[at]deu.edu.tr
Other Email: buskanbur[at]gmail.com
Web: https://avesis.deu.edu.tr/busra.kanbur

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Research Assistant PhD

Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

CVID (COMMON VARİABLE İMMUNODEFİCİENCY) VE HİPOPARATİROİDİ BİRLİKTELİĞİ, OLGU SUNUMU

Kanbur B., Ataca M. C., Dolu S., Yener A. S., Akpınar H.

24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2022, vol.1, no.24, pp.90-91

2022

2022

YENİ TANI MEME KANSERİ HASTALARININ KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Kanbur B., Uzun M., Yavuzşen T.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2022, pp.69-70

2022

2022

NADİR GÖRÜLEN EXON 18 (G719A) VE EXON 20 (S768I) MUTASYONU İLE İZLENEN AKCİĞER ADENOKANSERİ;VAKA TAKDİMİ

Kanbur B., Kılınç M., Kantar R., Uzun M., Ünek İ. T.

24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2022, vol.1, no.336, pp.270-271

2022

2022

CROHN HASTALIĞI ZEMİNİNDE GELİŞEN ADENOKANSER VAKASI

Kanbur B., Kantar R., Öztürk C., Bişgin T., Barlık F., Ünlü Ş. M., et al.

İÇ HASTALIKLARI KIŞ OKULU 2022, Antalya, Turkey, 10 - 13 February 2022, pp.1


Congress and Symposium Activities

19 October 2022 - 23 October 2022

19 October 2022 - 23 October 2022

24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

Attendee

Antalya-Turkey