Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Blokzincir Teknolojisinin Kamu Sektöründe Uygulanması ve Yerel Yönetim Ekonomileri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü - Kartepe Zirvesi, Kocaeli, Turkey, 24 - 27 March 2022

Türkiye ve AB (AB) Mülteci Krizi Mali Yardım Programı Üzerine Bir İnceleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı/Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi, İzmir, Turkey, 22 - 24 February 2021 Sustainable Development

GÖÇ VE AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASINDA MALİ ARAÇLARIN KULLANILMASI

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, 24 - 26 October 2019 Sustainable Development

Avrupa Birliği Ülkeleri İle Yapılan Ticarette Türk Lojistik Şirketlerinin Karşılaştığı VergiAyrımcılığı

İZCEAS 2018 NEW TRENDS IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, İzmir, Turkey, 5 - 08 December 2018

Türkiye Sosyoekonomik Gelişmenin Neresinde?Kapsayıcı Kalkınma Endeksi Bağlamında Bir İnceleme

International Congress of Human Studies (ICHUS 2018), Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.117-118 Sustainable Development

KADIN, AİLE PLANLAMASI VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ

DEKAUM ULUSLARARASI 2. KADIN KONGRESİ, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018 Sustainable Development

Karmaşıklık Kuramı,Afetler ve Kamu Politikaları

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim çalıştayı, Turkey, 17 - 18 May 2017

Some Evaluations of Government Role in Energy Policy

II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium 2015, 11 November 2015 Sustainable Development

ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS ve ENERJİ KONGRESİ

Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi (EFE’2014), Almati, Kazakhstan, 12 - 14 June 2014

Türkiye’nin Enerji Yoksulluğu Profili ve Modern Enerji Tüketiminin Bölgesel Analizi

ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS VE ENERJİ KONGRESİ, Almati, Kazakhstan, 12 - 14 June 2014 Sustainable Development

The Relationship Between The Level Of Human And Social Capital And Corruption In Business Sector

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Konferansı, Ankara, Turkey, 1 - 02 December 2010 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Eflatun Yayınevi, Ankara, 2021 Sustainable Development

in: , Asuman Altay,Esin Aslanpay Özdemir, Editor, Eflatun Yayınevi, Ankara, pp.129-147, 2021 Sustainable Development

15 Temmuz Sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Kayyımlık Müessesesi

in: 15 Temmuz Kalkışması: Milli İrade Vurguncuları, Asuman Altay, Levent Yılmaz, Serdar Nart, Esin Aslanpay Özdemir, Yunus Emre Özayrancı, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, pp.103-111, 2021

Kamu Maliyesi

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2019

Kamu Maliyesi

Seçkin Yayın Evi, 2018

Teknoloji dijitalleşme ve aile yaşamına etkisi

in: Aile Araştırmaları, Asuman ALTAY, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.2-27, 2018

Türkiye Sosyoekonomik Gelişmenin Neresinde? Kapsayıcı Kalkınma Endeksi BağlamındaBir İnceleme

in: Current Debates on Social Sciences Human Studies 1, KARACAGİL Zeynel, ANAZ Efecan, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, pp.305-3015, 2018

FISCAL DISCIPLINE IN THE EU: CROSS-COUNTRY COMPARISONS

in: ECONOMIC MANAGEMENT ISSUES IN RETROSPECT PROSPECT, Wirth Eszter, Şimşek Orhan, Apaydın Şükrü, Editor, IJOPEC, pp.349-362, 2018

Kamu Maliyesi

Ekin Yayınevi, 2017

Karmaşıklık Kuramı, Afetler ve Kamu Politikaları

in: Afet Yönetimi, Özgür Önder, Murat Yaman, Editor, Ekin Yayınevi, pp.27-42, 2017

Afetlerde Sağlık Yönetim Anlayışı

in: Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlar arası işbirliği ve Yönetişim Çalıştayı, Doç. Dr. Özgür ÖNDER, Yrd. Doç. Dr. Murat YAMAN, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, pp.67-84, 2017

Kamu Maliyesi

Seçkin Yayın Evi, 2016

KALKINMANIN TEMEL DİNAMİKLERİ: BEŞERİ VE SOSYAL SERMAYE’NİN 6360SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE İZMİR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Kaysem10 Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Zerrin TOPRAK KARAMAN, Yunus Emre ÖZER, İbrahim Güray YONTAR, Gökhan TENİKLER, Editor, --, pp.490-506, 2016

Kamu Maliyesi Teorisi Gelişimi Kapsamı

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015

Metrics

Publication

66

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Thesis Advisory

25

Open Access

28
UN Sustainable Development Goals