Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Dokuz Eylul University, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2007 - 2014 Lecturer

  Dokuz Eylul University, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 1998 - 2000 Lecturer

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Educatıon

Managerial Experience

 • 2015 - 2016 Deputy Head of Department

  Dokuz Eylul University

 • 2012 - 2015 Deputy Head of Department

  Dokuz Eylul University

Courses

 • Postgraduate Uzmanlık Alanı

 • Undergraduate Türk Dili 1

 • Postgraduate Türkçe Öğretiminde Dil Kullanımları

 • Postgraduate Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Doctorate Seminer

 • Undergraduate Anlşama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi

 • Undergraduate Tiyatro ve Drama Uygulamaları

 • Undergraduate Yaratıcı Drama Etkinlikleri

 • Undergraduate Türk Dili 2

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Undergraduate Anlatma Teknikleri II : Konuşma Eğitimi

 • Undergraduate Dil Eğitiminin Temel Kavramları

 • Doctorate Uzmanlık Alanı

 • Undergraduate Tiyatro ve Drama

 • Doctorate Türk Dil ve Anlatımının Güncel Sorunları

 • Doctorate Türkçe Öğretiminde Metin Kullanımı

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi

 • Undergraduate Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi

 • Postgraduate Türkçe Öğretiminde Sözlük ve Terminoloji

 • Undergraduate Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Sözlü Anlatım

 • Undergraduate Türkçe Öğretimi

 • Doctorate Türkçenin Sosyal Temelleri

 • Undergraduate Anlama Teknikleri: Dinleme Eğitimi

 • Undergraduate Türk Dil ve Anlatımının Güncel Sorunları

 • Undergraduate Türk Dilgisi IV: Cümle Bilgisi

 • Undergraduate Drama

 • Doctorate Dil ve Anlatımın Güncel Sorunları

 • Undergraduate İnsan İlişkileri Dil ve İletişim

Advising Theses