Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Is the organ transplanted the first affected in disasters?: Effect of earthquake in Turkey

Is the organ transplanted the first affected in disasters?: Effect of earthquake in Turkey, Texas, United States Of America, 12 - 16 October 2023, vol.0, no.0

A global problem: Gender disparity in kidney transplantation

ITNS-International Transplant Nurses Society Annual Sympossium 2023, Texas, United States Of America, 12 - 16 October 2023, vol.0, no.0

Investigation of Studies on Physical Activity In Kidney Transplant Recipients

The European Society for Organ Transplantation Congress 2023, Atina, Greece, 17 - 20 September 2023

Gender Disparity To Access To Kidney Transplantation In Turkey: 10-years Evaluation

The European Society for Organ Transplantation Congress 2023, Atina, Greece, 17 - 20 September 2023

The Effect of SystemCHANGE™ on medication adherence in kidney transplant recipients: a randomized clinical trial

ESOT- The European Society for Organ Transplantation Congress 2023, Athens, Greece, 17 - 21 September 2023, vol.0, no.0

Psychosocial outcomes evaluation of living donors after live-liver transplantation

2019 Transplant Nursing Symposium Transplant Nursing in the 21st Century: Universal Code for Care, Orlando, FL, United States Of America, 15 - 18 November 2019, pp.1-3

Investigate of affecting factors the immunosuppressive medication adherence in kidney transplant recipients

3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.680

İnvestigation Of Factors Affecting The Quality Of Life Of Patients With Bariatric Surgery

6. Ulusal ve 5. Akdeniz Morbid Obezite Metabolik Hastalıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, vol.26, pp.9

Medication adherence interventions

1st International Transplant Network Congress, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2018

Attitudes of Turkish social media users toward organ donation

1st International Transplant Network Congress, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2018

Factor affecting attitude toward organ donation in healthcare professionals

1st International Transplant Network Congress, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2018

Experiences and outcomes 1st ITN course for transplant nursing

ITNS 2018 European Transplant Nursing Sympossium, Berlin, Germany, 28 - 30 June 2018

Türkiye’de önemli bir sorun organ bağışı: Hemşirelik öğrencileri ve hemşirelerin görüşleri

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.17

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği klinik uygulamasında rehber hemşire uygulaması: öğrencileri nasıl etkiliyor?

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

Cerrahi hastalıkları hemşirleiği klinik uygulamasında rehber hemşire uygulaması: öğrencileri nasıl etkiliyor?

2. Uluslarası 10. ulusal Türk Türk Cerrahi ve Amerliyathane Hemşirleiği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

Turkish nurses’ and nursing students’ attitudes towards about organ donation: a review of the literature

18th Congress of European Society for Organ Transplantation, Barselona, Spain, 24 - 27 September 2017, vol.30, pp.571-572

Review of national scientific studies related to transplant nursing in Turkey

18th Congress of European Society for Organ Taransplantation, Barselona, Spain, 24 - 27 September 2017, vol.30, pp.435

Investigation of donor-recipient relationship after living-donor liver transplantation

18th Congress of European Society for Organ Taransplantation, Barselona, Spain, 24 - 27 September 2017, vol.30, pp.454

The relationship between nursing students’ burnout levels and their professional values

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi., İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

Phase 1 results of ITN project: donor and transplantation activities and requirements of African and Middle East countries

ITNS-International Transplant Nurses Society 2017 Sympossium, Orlando, United States Of America, 24 - 26 June 2017

The effect of the pre-operative fasting time on anxiety level

8th EORNA Congress the Colosus of Perioperative nursing, Rodos Adası, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.244

Arter-ven yaraları ve bakımı

İzmir Kuzey Hemşirelik Kongresi-Teoriden uygulamaya güncel yaklaşımlar, İzmir, Turkey, 13 - 14 April 2017

Skin cancer prevention and behavior of organ transplant recipients from healthy population

ESOT-the 2nd European Transplant Allied Healthcare Professionals Sympossium, Barselona, 28 - 29 October 2016 Sustainable Development

Skin cancer prevention knowledge and behavior of organ transplant recipients from healthy population.(YAYINA DÖNÜŞMÜŞTÜR).

European Transplant Allied Healthcare Professionals. The care group of ESOT. 2nd ETAHP Meeting., 28 - 29 October 2016 Sustainable Development

Psychosocial problems in transplantation from a multicultural point

2nd Transplant Allied Healthcare Professionals-ETAHP Meeting, Barselona, Spain, 28 - 29 October 2016

EXAMINATION OF NURSING STUDENTS ATTITUDES ABOUT ORGAN DONATION

26th European Organ Donation Congress (26th EDTCO), 28 - 29 October 2016

Transplantasyon hastalarının bakımında güncel yaklaşımlar

TONKKD-Türkiye Organ nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, Transplantasyon Hemşireliği Kursu, Konya, Turkey, 12 - 15 October 2016

Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda yaşam kalitesinin, öz bakım gücünün ve yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi

TONKKD-XI.Türkiye Organ Nakli Kururluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.14

Ameliyat öncesi açlık süresinin anksiyete düzeyine etkisinin incelenmesi

20. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 April 2016 - 17 April 2017 Sustainable Development

Ameliyathane için yapılmış çalışmalar

İzmir Kuzey Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İzmir Kuzey Hemşirelik Günleri, Teorikten pratiğe hemşirelik bakımında bir adım ileriye, İzmir, Turkey, 1 - 03 April 2016

Frustrations of life within us a qualitative study after liver rransplantation

7th Congress of European Society for Organ Tranpslantation, Brüksel, Belgium, 13 - 16 September 2015, vol.28, pp.341

Self management after liver transplantation

Hepatobiliary Program for Nurses İzmir, İzmir, Turkey, 28 May 2015

Dünyada ve Türkiye de organ transplantasyonunun durumu Türkiye de Organ Transplantasyonu sistemi organ transplantasyonu hemşiresinin rolü

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.641-645

Cultural awareness in patient education

1st European Transplant Allied Healthcare Professionals-ETAHP Meeting, Budapest Hungary, Budapest, Hungary, 3 - 04 October 2014

Effects of a support group intervention on physical, psychological and social adaptation of liver transplant recipients

1st ETAHP Sympossium, European Transplant Allied Health Professional, Budapest, Hungary, 3 - 04 October 2014

Karaciğer nakli sonrası gebelik ve emzirme

11. Türk Hepatopankreatobilier Kongresi ve 2. Hepatopankreatobilier Hemşireliği Kongresi” 13-17 Kasım 2013, Cornelia Diamond Resort Hotel, Berek/Antalya, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Karaciğer nakli sonrası destek grup toplantıları ile ilgili deneyimlerin paylaşılması

11. Türk Hepatopankreatobilier Kongresi ve 2. Hepatopankreatobilier Hemşireliği Kongresi” 13-17 Kasım 2013, Cornelia Diamond Resort Hotel, Berek/Antalya, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.84

Karaciğer nakli sonrası erken ve geç dönem bakım

11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi ve 2. Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Transplantasyon sonuçlarını iyileştirmede kanıta dayalı Tx hemşireliği uygulamaları

IX. TONKKD Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 29 September 2012

Karaciğer transplantasyonu sonrası destek grup girişiminin hastalarının bilgi semptom ve yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi

IX. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, 26-29 Eylül 2012, Hilton Hotel, Bursa, Bursa, Turkey, 26 - 29 September 2012, pp.35

Liver transplantation in Turkey What we do increase their life after transplantaion

20th Annual ITNS Symposium and General Assembly International Transplant Nurses Society, Göteborg, Sweden, 15 - 17 September 2011

Investigation of Adaptation Process of Liver Transplant Recipients using Roy Adaptation Model

20th Annual ITNS Sympossium and General Assesmbly International Transplant Nurses Society, 15-17 Eylül, 2011, Göteborg, İsveç, Göteborg, Sweden, 15 - 17 September 2011

A critical view of the doctoral program of surgical diseases nursing from the aspect of students

6th Orpheus conference 2011, Balçova, Nisan 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon, İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2011

The study of liver transplant recipients quality of life before and after liver transplantation in Türkiye

19th Annual ITNS Symposium and General Assembly International Transplant Nurses Society, 28-30 Ekim, 2010, Minnesota, Minneapolis, Amerika Birleşik Devletleri, Minneapolis, United States Of America, 28 - 30 October 2010

Cultural Awareness on Organ Transplantation Attitude of the Turkish Population

1. Europen Transcultural Nurses Association (ETNA) International Conference, İzmir, Turkey, 4 - 06 June 2008

Books & Book Chapters

Organ ve Doku Nakli

in: Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası, Prof Dr Ayla Yava, Dr. Öğr Ü. Aynur Koyuncu, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.55-58, 2021

Organ ve Doku Nali

in: Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası, Prof Dr Ayla Yava, Dr. Öğr Ü. Aynur Koyuncu, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.64-67, 2021

COVID-19 Hastalarının Ameliyat OlmasıGerektiğinde Ne Yapmalıyız?:Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım

in: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve COVID-19, Ayla Gürsoy, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.64-70, 2020

Acıktım:Preoperatif BeslenmedeKanıta Dayalı Uygulamalar

in: Perioperatif Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar, Ayla Gürsoy, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.12-18, 2020

Afetlerde crush yaralanmaları ve hemşirenin rolü

in: Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-Afet Hemşireliği, , Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.68-76, 2018

Organ ve doku nakli

in: Cerrahi Bakım Vaka Analizleri İle Birlikte, Fatma Eti Aslan, Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, pp.911-956, 2016

Metrics

Publication

107

Citation (WoS)

136

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

129

H-Index (Scopus)

6

Project

5

Thesis Advisory

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals