Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pectus Carinatum treatment: our 35 cases open surgery experience

2022 Chest Wall International Group (CWIG) Annual Meeting, Barcelona, Spain, 14 - 16 September 2022, pp.1 Sustainable Development

Travmadan 15 Yıl Sonra Tespit Edilen Torasik Splenozis

Türk Toraks Derneği 25. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 24 May 2022, pp.565-566 Creative Commons License

Türk Toraks Derneği 25. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 May 2022, pp.561-562

İntratorasik Nadir Görülen Bir Tümör (Primer Plevral Liposarkom)

Türk Toraks Derneği 25. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 May 2022, pp.1337-1338

Türk Toraks Derneği 25. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 May 2022, pp.1212-1213

9. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 December 2021, pp.1

NADİR GÖRÜLEN BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ, KORDOMA

9. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 19 December 2021, pp.1

SKUAMÖZ HÜCRELİ AKCİĞER KANSERLİ OLGUDA RADYOTERAPİ SEKELİ

9. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 19 December 2021, pp.1 Sustainable Development

TRAKEA ORİJİNLİ HİBRİD PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ:NADİR BİR OLGU.

11. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2021, pp.189-190

TRACHEAL STENOSIS DUE TO POSTENTUBATION

11. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2021, pp.31

VIII. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ TAKD VE TGCD 2018, Muğla, Turkey, 4 - 07 October 2018, pp.1

MALIGNITE ÖYKÜSÜ OLAN HASTADA YENI GELIŞEN NODÜL; AKCIĞER PARAZITI

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017, pp.269 Creative Commons License

Trakea Stenozu Nedeniyle Stent Uygulanan 35 Hastanın Değerlendirilmesi

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Turkey, 23 - 26 April 2015

TRAKEA STENOZU NEDENİYLE STENT UYGULANAN 35 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015

Senkron Ve Metakron Akciğer Kanserlerinde DEÜTF Göğüs Cerrahisi AD Deneyimi

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal GöğüsCerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2013 Sustainable Development

Santral Alveoler Hipoventilasyonlu Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türkiye Deneyimi

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2013

Tetraplejik Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türkiye Deneyimi

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2013

Pektus Ekskavatum Olgulara NUSS Prosedürü İle Yaklaşım: 249 Vakalık Bildirim

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2013

Akciğer Cerrahisinde Parankim Koruyucu Yöntemler: Dokuz Eylül Deneyimleri

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2013

DOWN SENDROMLU BİR OLGUDA ENDOSKOPİK BRONŞİYAL RÜPTÜR ONARIMINDA TÜP DEĞİŞTİRİCİ KULLANILMASI

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 46. ULUSAL KONGRESİ 2012, Turkey, 7 - 11 November 2012

DEÜTF Göğüs Cerrahisi A.D. Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonu Deneyimi

Türk Akciğer Kanseri Derneği V. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 26 February 2012

Neoadjuvan tedavi sonrası akciğer rezeksiyonları

4. ulusal akciğer kanseri kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2010

Books & Book Chapters

Akciğer metastazlarında cerrahi rezeksiyon

in: GÖĞÜS CERRAHİSİ Kırmızı kitap, Prof.Dr. Mustafa Yüksel, Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı, Editor, Nobel Tıp Kıtapevleri, İstanbul, pp.411-426, 2015

Lobektomi

in: Göğüs Cerrahisi, Prof.Dr. İlker Ökten, Prof.Dr. Hasan Şevket Kavukçu, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.369-388, 2013

Metrics

Publication

148

Citation (WoS)

46

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

49

H-Index (Scopus)

4

Project

1

Thesis Advisory

2

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals