Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hz. Pir Şaban-ı Veli Yolunda Saz Şairi Aşıklar

IV.. Uluslararası Bakü’xxden Balkanlara Halvetilik Sempozyumu, Yakova, Kosovo, 27 April 2019 Sustainable Development

Hüseyin Vassâf Bey’in Sefîne-i Evliyâsı’nda Mûsikîşinas Mutasavvıflar

I. International Congress of Human and Social Sciences Research, Alanya, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.1084-1101

Şa baniyye de Bosnadan Kaşgar a Tırnova dan İstanbul a Musikişinaslar

Uluslararası Bakü2den Balkanlar' Halvetilik Sempozyumu II., Ohrid, Macedonia, 29 - 30 April 2016, pp.87-93

Şa bani Musikişinaslar

Bakü’den Balkanlara Halvetilik Sempozyumu 1, Manisa, Turkey, 2 - 03 May 2015, pp.94-99

Books & Book Chapters

Kutbü'nnayi Osman Dede

in: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri, Mehmet Azimli, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.183-167, 2021

Pir Şaban-ı Veli Yolunda Saz Şairleri Aşıklar

in: Günümüzde Tasavvuf, Fulya Bayraktar - Yeliz Yayıntaş, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYIN GRUBU, Ankara, pp.127-150, 2020

Halvetilerin Meşhur Zakirbaşıları

in: Bakü’den Balkanlara Halvetilik III, Prof.Dr. Leven Bayraktar, Yeliz Yayıntaş, Editor, Aktif Düşünce Yayıncılık, Ankara, pp.191-206, 2019

Metrics

Publication

15

Thesis Advisory

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals