Projects

Koordinasyon Polimerlerinin Katkılandırılması ile Optoelektronik Uygulamalarda Kullanılan Fosforların Optik Özelliklerinin İyileştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024

Anne sütündeki patojenlerin DNA düzeyinde tayini için CRISPR temelli biyosensör geliştirilmesi

TUBITAK Project, 2022 - 2024

Production and Development of Perovskite Solar Cells on Flexible Paper Substrates

Akalın S. A. (Executive)
TUBITAK Project, 2023 - 2023 Sustainable Development

Kızılötesi ve morötesi ışınları engelleyen ince film kaplamaların geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

Endüstriyel Uygulamalar İçin İndirgenmiş Grafen Oksit Üretimi

Technopark, 2021 - 2023

Yeni Nesil Perovskit Güneş Hücrelerinde Boşluk Taşıyıcı Malzemelerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022 Sustainable Development

Elektrokimyasal anotlama yöntemiyle Cam/ITO/ZnO nanoyapıların büyütülmesi ve biyosensör uygulamaları.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

Entegre Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin İmal Edilmesi ve Ulaşım Taşıtlarında Uygulanması

Development Agency, 2013 - 2014 Sustainable Development