General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Quantitative Methods, Quality and Production Management

Metrics

Publication

66

Thesis Advisory

39

Open Access

47
UN Sustainable Development Goals

Biography

1969 yılı Karşıyaka/İzmir doğumludur. İlk Öğretim ve Lise eğitimini İzmirde tamamlamıştır. 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Ekonometri bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Ekonometri Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, İşletme Anabilim Dalında Doktora derecesini almıştır. 2001 yılında Öğretim Görevlisi, 2002 yılında Yardımcı Doçent ve 2008 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör ünvanını almıştır. 2005 yılında University of Ottawa, School of Management’da visiting professor olarak çalışmıştır. 2013 yılında  Erasmus Staff Mobility Programı kapsamında, University of Warsaw, Faculty of Management’da istatistik dersi vermiştir. 2018 yılında, Vienna University of Economicsand Business’da Visiting Professor, olarak çalışmıştır. Kalite yönetimi, Süreç Yönetimi ve Altı Sigma Konularında özel sektör ve kamu sektöründe uygulamalı akademik çalışmaları vardır. Yine aynı konularda kitabı, ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları bulunmaktdır Kalite Yönetim Sistemleri, Yönetsel Karar Modelleri, Altı Sigma, reç Yönetimi ve İşletme İstatistiği konularında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümünde Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanlığı, görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk shibidir, 

Contact

Email
onur.ozveri[at]deu.edu.tr
Web Page
https://avesis.deu.edu.tr/onur.ozveri
Address
onur.ozveri@deu.edu.tr