Assoc. Prof. MURAT MEMİŞ


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kelam Anabilim Dalı


Research Areas: Theology

Metrics

Publication

25

Project

3

Thesis Advisory

8

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2007

1999 - 2007

Doctorate

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

1996 - 1999

1996 - 1999

Postgraduate

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Kâdı Abdülcebbâr'da Bilgi Problemi

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

1999

1999

Postgraduate

YUSUF ZİYA YÖRÜKAN VE KELAM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Theology

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Associate Professor

Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2012 - 2012

2012 - 2012

Assistant Professor

Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

1997 - 2012

1997 - 2012

Research Assistant

Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2013 - 2016

2013 - 2016

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Deputy Head of Department

Dokuz Eylul University

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sistematik Kelam II

Undergraduate

Undergraduate

Sistematik Kelam II

Postgraduate

Postgraduate

Klasik Dönem Kelam-Felsefe Tartışmaları

Doctorate

Doctorate

Maturidilik ve Eş'arilik

Undergraduate

Undergraduate

Din ve Sinema

Doctorate

Doctorate

Kelam Tarihi-I

Undergraduate

Undergraduate

Sistematik Kelam-I

Undergraduate

Undergraduate

Din ve Sinema

Postgraduate

Postgraduate

Kelam Araştırmalarında Yöntem

Postgraduate

Postgraduate

İslam-Hıristiyanlık ve Yahudilikte Kelam

Undergraduate

Undergraduate

Sistematik Kelam I

Doctorate

Doctorate

Kelam Tarihi-II

Undergraduate

Undergraduate

İslam İnanç Esasları

Undergraduate

Undergraduate

Kelam Tarihi I

Undergraduate

Undergraduate

Kelam

Undergraduate

Undergraduate

Kelam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Ehl-i Sünnet Kelamı

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Rü’yetullah Tartışmalarına Metodolojik Bir Bakış

MEMİŞ M.

Kocaeli İlahiyat Dergisi , vol.4, no.2, pp.47-104, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Ebu’l-Feth Muzaffer El-Hatîb’in ’Elfâz-ı Küfr’ Risalesi

MEMİŞ M.

Kader , vol.17, no.1, pp.59-93, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2009

2009

Mutezili İmamet Anlayışında Hz Ali

MEMİŞ M.

Uluslararası Hz. Ali Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 20 December 2009, vol.1, pp.596-624

Books & Book Chapters

2022

2022

YUSUF ZİYA YÖRÜKÂN (1887-1954)

MEMİŞ M.

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze İslam Düşünürleri, SÖZEN, Kemal; YILMAZ, Sabri; TURGUT; Ali Kürşat, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.245-266, 2022

2021

2021

KIVÂMUDDİN MANKDÎM (1034)

MEMİŞ M., YAĞLI MAVİL H., KAPLAN İ., KÜLEKÇİ C., BULUT Z., ÇETİN R., et al.

in: İSLAM'IN AKILCILARI MU'TEZİLİ ÖNCÜLER, AZİMLİ MEHMET, KANTER ÖZDEN, Editor, MANA YAYINLARI, İstanbul, pp.430-433, 2021

2018

2018

ALLAH-ALEM İLİŞKİSİ

MEMİŞ M.

in: SİSTEMATİK KELAM, OSMAN KARADENİZ, Editor, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, İzmir, pp.124-141, 2018

2018

2018

İMAN VE MAHİYETİ

MEMİŞ M.

in: SİSTEMATİK KELAM, OSMAN KARADENİZ, Editor, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, İzmir, pp.182-205, 2018

2018

2018

İMAMET

MEMİŞ M.

in: SİSTEMATİK KELAM, OSMAN KARADENİZ, Editor, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, İzmir, pp.244-268, 2018

2018

2018

BİLGİ

MEMİŞ M.

in: SİSTEMATİK KELAM, OSMAN KARADENİZ, Editor, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, İzmir, pp.60-87, 2018

2013

2013

Büyük günah meselesi vd.

MEMİŞ M., BALOĞLU A. B.

in: İslam İnanç Esasları Fıkh-ı Ekber Şerhi, , Editor, İsveç Diyanet Vakfı, Ankara, pp.58-82, 2013

2011

2011

Mu tezile de Din Usulü

MEMİŞ M.

İz Yayıncılık, İstanbul, 2011

2011

2011

Mutezili Bir Bakışla Bilgi Problemi

MEMİŞ M.

Sarkaç Yayınları, Ankara, 2011

2001

2001

Yusuf Ziya Yörükan ve Kelam

MEMİŞ M., YÖRÜKAN Y. Z.

in: İslam Akaid Sisteminde Gelişmeler, Yörükan, Turhan, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.27-44, 2001

Supported Projects

2015 - 2018

2015 - 2018

FIKH-I EKBER ŞERHLERİNİN TESBİT VE TAHLİLİ

Project Supported by Higher Education Institutions

MEMİŞ M. (Executive)

2010 - 2012

2010 - 2012

MÂTÜRÎDÎ EŞ ARÎ İHTİLAFININ KELAMÎ VE TARİHÎ ANALİZİ

Project Supported by Higher Education Institutions

Memiş M. (Executive)

2003 - 2007

2003 - 2007

PROBLEM OF KNOWLEDGE ON QADI ABD AL-JABBAR

Project Supported by Other Official Institutions

(Project Abstract)
Memiş M. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2009 - 2011

2009 - 2011

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Assistant Editor/Section Editor

2009 - 2011

2009 - 2011

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

February 2021

February 2021

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2018

October 2018

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

18 December 2009 - 20 December 2009

18 December 2009 - 20 December 2009

ULUSLARARASI HZ. ALİ SEMPOZYUMU

Panelists

İzmir-Turkey