Education Information

Education Information

 • 2019 - 2022 Doctorate

  Mugla Sitki Kocman University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği (Dr), Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Mugla Sitki Kocman University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Mugla Sitki Kocman University, Tourısm And Hotel Management Academy, Department Of Accommodatıon Management, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Prestij arama davranışının destinasyon sadakati üzerindeki etkisinde unutulmaz turizm deneyiminin ve kişiliğin rolü

  Mugla Sitki Kocman University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2016 Postgraduate

  Gastronomi turizmi ve gastronomik etkinliklere katılımın yaşam tarzları açısından incelenmesi

  Mugla Sitki Kocman University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli)