Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GÜNEY İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VE ÇUKUROVA'DA SENDİKAL GELİŞİME ETKİSİ (1950-1960)

9. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , Adana, Turkey, 9 - 11 October 2022, vol.2, pp.928-943 Sustainable Development

"19. Yüzyılda Avrupa'nın Doğu Akdeniz Ticaretinde İzmir'in Yeri"

Uluslararası İzmir Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 20 December 2019, no.16, pp.127-144 Creative Commons License

İstanbul ve Selanik Yahudi Cemaatlerinin Gelişim Dinamiklerinin Karşılaştırmalı Analizi

5. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS), Ljubljana, Slovenia, 27 - 30 September 2017, pp.49

İmparatorluk Çağında Bir Siyaset Aracı Olarak Evlilik Kurumu: Doğu ve Batı Örnekleri

2nd International Symposium on New Trendsin Social and Liberal Sciences, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.18

Doğu ve Batı’da Algı Yönetimi: Din ve Savaş İlişkisi

Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Milan, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.95

Doğu ve Batı da Algı Yönetimi Din ve Savaş İlişkisi

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler (INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES), Edinburg/Texas, United States Of America, 28 April - 01 May 2016

Birinci Dünya Savaşı nda İngiltere de Siyasal Ortam ve İngiliz İşçi Partisi

II. Uluslararası Tarih Sempozyumu: 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, İzmir, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.817-837

Klasik Dönemden Modern Döneme Geçişte Osmanlı Rumelisi'nde Kadınların Sosyo Ekonomik Konumlarındaki Gelişim

III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlar’da Türk Dili, Bucuresti, Romania, 22 - 26 April 2015, pp.44 Sustainable Development

Türkiye de Deniz Turizminde Antik Liman Kentlerinin Önemi ve Alternatif Turizm Önerileri

2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 February 2014, pp.29-44

İskenderun Bölgesinde Kurvaziyer Turizminin Pazar Potansiyeli

IX. Türkiye'nın Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi, Hatay, Turkey, 14 - 17 November 2014, pp.733-740

Uluslararası Ticarette Trabzon Limanının Dünü Bugünü ve Geleceği

Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu IV: Doğu Karadeniz, Trabzon, Turkey, 16 - 17 April 2012, pp.97-124

Soğuk Savaş Sürecinin Türkiye deki Sendikal Gelişmelere Etkisi 1945 1980

I. Uluslararası Tarih Sempozyumu: Berlin Konferansı'ndan Günümüze Büyük Güçler ve Türkiye, İzmir, Turkey, 12 - 14 October 2011

Books & Book Chapters

Discourse Analysis in History Researches: An Essay in The Framework of Gramsci's Critical Discourse Analysis

in: Academic Researches and Studies in Sciences, Rayko Ranguelov,Recep Efe,Sabriye Çelik Uğuz, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.559-567, 2022

Karşılaştırmalı Tarihin Türkiye'deki Durumu: İmkân ve Sorunlar

in: Tarihçilikte Disiplinlerarasılık: Fırsat mı Sınırlılık mı?, Şimşek,Ahmet, Editor, Yeni İnsan, İstanbul, pp.61-74, 2021

19. Yüzyılda Avrupa’nın Doğu Akdeniz Ticaretinde İzmir’in Yeri

in: Geçmişinin Peşinde Bir Kent: İzmir, Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Aylin Ü. Erdem, Aytekin Erdoğan, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 16, İzmir, pp.127-144, 2020

İstanbul ve Selanik Yahudi Cemaatlerinin Gelişim Dinamiklerinin Karşılaştırmalı Analizi

in: Osmanlı Dönemi Balkanlar’da Kültürel ve Sosyal Hayat, Zafer Gölen,Abidin Temizer, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.263-339, 2018

İSTANBUL VE SELANİK YAHUDİ CEMAATLERİNİN GELİŞİM DİNAMİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

in: OSMANLI DÖNEMİ BALKANLAR’DA KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT, Zafer Gölen,Abidin Temizer, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.263-339, 2018

MODERNLEŞME SÜRECİ BAĞLAMINDA SENDİKAL ÖRNEKLER: İSKANDİNAV MODELİ VE TÜRKİYE

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler V, Abidin Temizer, Yaşar Baytal, Editor, Institut za Geografiju, Podgorica, pp.637-660, 2018

İmparatorluk Çağında Bir Siyaset Aracı Olarak Evlilik Kurumu: Doğu ve Batı Örnekleri

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler-2, Zafer Gölen,İbrahim Serbestoğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.495-517, 2017

CHP 1965 1980 Türk Siyasal Yaşamında Ortanın Solu

Yeniden And. ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Y. Antalya, Antalya, 2006

Metrics

Publication

31

Project

2

Thesis Advisory

6

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals