Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kanada Vergi Sisteminin İrdelenmesi

Vergi Dünyası , no.299, pp.37-43, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COOPERATIVES IN TAXATION DIMENSION AND SUGGESTIONS TO SOLVE THEIR STRUCTURAL PROBLEMS

INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VIII, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2023, pp.425-439 Creative Commons License Sustainable Development

A New Income Source in Taxation: Bitcoin and its Valuation in Turkey

4th Internatıonal Symposıum On Multıdıscıplınary Studıes (ISMS), Paris, France, 27 - 28 April 2018, pp.84

Events Encountered in Expertise in Terms of Its Effect on Tax Jurisdiction

33th Internatıonal Publıc Fınance Conference/Tr, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.169-174

Vıews Of Members Of The Professıon Towards Tax Commıtment

Internatıonal Conference On Economıcs Busıness ManagementAnd Socıal Scıences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.88

Taxatıon Wıthın The Scope Of Intellectual Property Rıghts: Brand

2nd Internatıonal Conference On Economıcs Busıness ManagementAnd Socıal Scıences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.112

City Tax In The Light Of Taxatıon Method And Practıcalıty

1.Internatıoanal Conference On Economıcs Business Management And Socıal Scıences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 5 - 09 September 2016, pp.14

The Postponement Process Of Bankruptcy of The Companies Whose Financial structure Deteriorated and the Evaluation According to The Tax Law

Hacettepe University Centre for Market Economics And Entrepreneurship (CMEE) 1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Munich, Germany, 29 - 30 October 2015, pp.63

Impact of Tax Burden and Tax Responsibility On Assignment of Obligations

VI. European Conference On Socıal And Behavıoral Scıences, İzmir, Turkey, 5 - 07 February 2015, pp.1218

21 Yüzyılda Home Ofis Çalışma ve Kadın

5.Internatıonal Conference on Gender/women’s Studies, Magosa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 March 2015, pp.82

Bazı Güney ve Doğu Avrupa Geçiş Ekonomilerinin Mali Reformlarının Karşılaştırması

Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes, Skopje, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.748-757

Evaluation of Tax Payer Orientated Approach in Tax Collection

International Conference on Social Sciences (ICSS), İzmir, Turkey, 21 - 24 August 2008, pp.133-148

Books & Book Chapters

VERGİLENDİRMEDE YASAL GÜVENCE VE İLKELER: YARGIÇ DEĞERLENDİRMELERİ

in: EKONOMİ POLİTİKA VE UYGULAMALARININ AMPİRİK TAHLİLİ: İktisat, Finans, Maliye, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.423-447, 2021

Vergi Ceza Yargısında Adalet Bakımından Bilirkişilik Uygulamalarında Karşılaşılan Durumlar

in: Maliye Araştırmaları -2, Selçuk İpek, Editor, EKİN, Bursa, pp.187-214, 2018

Yerel Yönetimlere Ek Bir Gelir Kaynağı:Konaklama Vergisi

in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Rıza KARAGÖZ,, Editor, IVPE, Cetinje, Montenegro, pp.275-303, 2018

Vergi Teorisi

in: Kamu Maliyesi, Aytaç Eker, Editor, Lisans Yayıncılık, Bursa, pp.61-108, 2009

Kamu Harcamalarının Finansmanı

in: Kamu Maliyesi, Aytaç Eker, Editor, Lisans yayıncılık, İstanbul, pp.46-60, 2009

Metrics

Publication

38

Project

1

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals