Vergileme İlkeleri Çerçevesinde Ücretliler Bakımından Mesleki Harcamalara Bakış:Akademisyenler Üzerine Bir Alan Araştırması


Creative Commons License

Diril F., Arat M.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.113-138, 2015 (Peer-Reviewed Journal)