Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Music Education Undergraduate Students' Evaluation and Suggestions of Content Knowledge Courses in Distance Education

III. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2022, pp.90

THE VOICE OF FRIENDSHIP IN THE AEGEAN SEA

2. ULUSLARARASI SANAT-TASARIM KONFERANSI, PERFORMANS VE SERGİSİ, İzmir, Turkey, 8 - 09 September 2022, pp.76-86 Sustainable Development

Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri Dersine Esin Kaynağı Olarak Resim

7. ULUSLARARASI İSTANBUL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 18 December 2021, vol.1, pp.287-296

The Perceptions of Prospective Teachers’ Toward Self-image

30th ISPA Conference School Psychology in a Changing Society, Netherlands, 8 - 13 July 2008, pp.8

The Effects of Active Learning on Prospective Music Teachers Attitudes Toward Music Theory Course

29th ISPA Meeting Individual and Comminity Needs, Tampere, Finland, 24 - 28 July 2007, pp.51

Müzik Teorisi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 26 - 28 April 2006, pp.296-309

Okulöncesi Müzik Eğitiminde Orff Öğretisinin Müziksel Beceriler Üzerindeki Etkileri

Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 03 December 2004, pp.147-157

Müzik Eğitimcisi Yetiştirmede Aktif Eğitimin Yeri ve Önemi

Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, Malatya, Turkey, 30 - 31 October 2003, pp.93-101

Öğretmen Yetiştirmede Orff Öğretisi

Uluslararası Orff-Schulwerk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 January 2003, pp.110-120

Books & Book Chapters

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma Çalışmalarında Başarılarını Etkileyen Faktörler

in: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, Erdal BAY, Onur ZAHAL, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-29, 2023

Ortaokul Dönemi Çocuk Şarkılarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

in: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları VIII, Ahmet DOĞANAY, Oğuz KUTLU, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.71-102, 2023

Yapay Zekânın Müzik Eğitimine Yansımaları

in: Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları V, Akın EFENDİOĞLU, Sedat EROL, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.59-84, 2023

Metrics

Publication

31

Thesis Advisory

3

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals