Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alevî Bektaşî Makâlât ve Buyruklarında Zahirî-Batınî Hac ve Kâbe Telakkisi

IV Uluslararası Alevilik Ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.2, pp.363-388

Mûsâ Sinôbî ve Fâtiha Sûresi Meâl-i Tefsîri

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinopta Türk İslam Kültürü, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, vol.1, pp.787-796

Şerh u Rumûzâtu Hacı Bayram ı Velî de Kur an ın İşârî veBâtınî Ezoterik Yorumları

Uluslararası Hacı Bayram-I Velî Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2016, vol.1, pp.282-320

Kur ân da Resmedilen Bir Genç Kızın Züht ve İffet Ahlakı Hz Meryem

Uluslararası Gençlik ve Ahlâk Sempozyumu, Sinop, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.1, pp.284-310

Kuran daki Mahremiyet İlkelerinin İslam Öncesi Kültürle Diyalektik İlişkisi

Din Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu, Turkey, 27 March 2016 - 29 March 2015, vol.2, pp.341-388

Books & Book Chapters

Din ve Vicdan Özgürlüğü Karşıtı Bir Kalkışma: 15 Temmuz

in: 15 Temmuz: Türkiye Yüzyılında Millî İradenin Zaferi, Osman Bilen, Nevin Akkaya, Zafer Duygu, Bahar Soğukkuyu, Esra Uslu, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, pp.183-187, 2023

Pîr-i Türk Hoca Ahmet Yesevî'de Ham Softa Dindarlık Eleştirisi

in: Türk Büyüklerinin Müslümanlık Anlayışı, , Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.13-117, 2023

Kur'an'ın Kültürel Antropolojisi Ahkâm Özelinde

in: Câhiliye Üzerine Tetkikler, Veli Atmaca, Hakan Tahtacı, Ali Rıza Kara, Elmas Ruşen Barut, Editor, Rağbet Yayınları, İstanbul, pp.431-455, 2023

Edirneli Nazmî’nin Dîvânı’nda Dini, Ahlaki, İdari, İktisadi ve Toplumsal Açıdan Devlet Erkânının Eleştirisi

in: Geçmişten Geleceğe Türk Dünyası, Abdulkadir GÜL, Kemal TAŞCI, İbrahim Kurtcebe AKKUŞ, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Erzincan, pp.1560-1628, 2022

Vahyin Semada Gerçekleştiğini ifade Eden Ayetlerin 7. Yüzyıl Arap Muhayyilesi ve Müteârifesiyle İlişkisi

in: Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu Vahyi Anlama Yolunda -1-, Mustafa Yüceer-Furkan Çakır, Editor, Siyer Akademi, İzmir, pp.91-119, 2022

Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne’de Âhiret Betimlemelerinin Kültürel-Antropolojik Yorumu

in: İmâm Mâtürîdî ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân, Prof. Dr. Hatice K. ArpaguşDoç. Dr. Mehmet ÜmitArş. Gör. Bilal Kır, Editor, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.295-325, 2019

Arap Coğrafyası ve Kur’an

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2018

Metrics

Publication

35

H-Index (WoS)

3

H-Index (Scopus)

4

Thesis Advisory

4

Open Access

2