Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Parankimal Nöro-Behçet Hastalığında İnfliksimab Tedavisi:Tek Merkez Tecrübesi

Romatoloji 365 E-Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 24 - 26 December 2020, pp.6

Ailesel Akdeniz Ateşinde P369S Mutasyonunun Klinik Önemi

7. Fırat Romatoloji Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 10 - 11 October 2020, pp.11

Anti-Tümör Nekrozis Faktör Alfa Tedavisinin Tiroit Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Endokurs-4 Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Samsun, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.37

5 Yıllık Tek Merkez FMF Tecrübesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. İç Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.244

Nadir bir piknodizostozis vakası

9. Ulusal Obezite Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 25 November 2018

Obezitenin ayak plantar basıncı üzerine etkisi

9. Ulusal Obezite Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 25 November 2018

Anti-Tümör Nekrozis Faktör Alfa Tedavisinin Obezite ile İlişkisi

Ulusal 9. Obezite Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.147-148

Nadir görülen makroamilazemi vakası

20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018

Geç başlangıçlı ailesel akdeniz ateşi vakaları

19. Ulusal Romatoloji Kongresi, BODRUM, Turkey, 26 - 30 September 2018

Nadir görülen sistemik mastositozis olgusu

19. Ulusal Romatoloji Kongresi, BODRUM, Turkey, 26 - 30 September 2018

İnsüline bağlı diare gelişen hasta

14. Metabolik Sendrom Sempozyumu, BODRUM, Turkey, 16 September 2017 - 19 September 2018

A case with metformin overdose associated acidosis

20th. European Congress of Endocrinology 2018, Barcelona, Spain, 19 - 22 May 2018

A hypopituitarism case presenting with diarrhea

40. Türkiye Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018

Hiponatremi ile gelen hipopituitarizm vakası

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015

Books & Book Chapters

Otoinflamatuar Hastalıklar

in: Klinik Romatoloji, Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, Prof. Dr. Cemal Bes, Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.550-555, 2021

Ailevi Akdeniz Ateşi

in: Klinik Romatoloji, Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, Prof. Dr. Cemal Bes, Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.550-566, 2021

Vücutta gezici tarzda ağrı yakınmaları olan 55 yaşında erkek hasta

in: Vakalar ile Klinik Romatoloji - 1, MEHMET SAYARLIOĞLU, Editor, BAYT, Ankara, pp.107-113, 2019