Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Understanding collective bargaining agreements in Turkey

8th Regulating for Decent Work (RDW) Conference - International Labour Organisation (ILO), Cenevre, Switzerland, 10 July 2023

SENDİKAL BİR TALEP OLARAK YENİ TOPLUMSAL ANLAŞMA VE GÜVENCESİZ GRUPLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRASYA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Budapest, Hungary, 10 March 2023, pp.235-236

Adil Geçiş Tartışmaları Kapsamında Türkiye'de İmkanlar Kısıtlar ve Mevcut Durum

Balkan 7th International Conference on Social Sciences, Skopje, Macedonia, 3 - 05 February 2023, pp.13-15

ILO'NUN 190 SAYILI ŞİDDET VE TACİZ SÖZLEŞMESİ'NİN KABULÜNE İLİŞKİN SÜREÇ: TÜRKİYE'DEN VE DÜNYADAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

21. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 October 2022, pp.1-6

KAMU ÇALIŞANLARININ SENDİKAL BAĞLILIKLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

17. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Karaman, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.69-70

Collective Action Right as a Basic Human Right

International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Budapest, Hungary, 16 - 17 June 2017, pp.7-16

Migrant domestic workers in Turkey Specific problems with private employment agencies

International Conference on "Global Migration: Rethinking Skills, Knowledge and Culture", India, 26 - 27 November 2016

Books & Book Chapters

Derin Güvencesizlik Kıskacında Türkiye'de Ev İşçileri

in: Emeğin Hallerine Dair Yüzleşmeler, Aytül Ayşe Cengiz,Banu Uçkan Hekimler, Editor, Yeniİnsan, İstanbul, pp.189-214, 2023 Sustainable Development

ILO’NUN 190 SAYILI ŞİDDET VE TACİZ SÖZLEŞMESİ’NİN MOBBİNGLE MÜCADELE AÇISINDAN ÖNEMİ

in: MOBBİNGLE MÜCADELEDE BİLİM, İsmail Hamit Hancı, Elif Gamze Özcan, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.55-74, 2023

Küresel Salgın Döneminde Küresel Sendikalar

in: 21. Yüzyılda Endüstri İlişkileri: Çalışma Yaşamının Dönüşümü Aktörleri ve Geleceği, Hüseyin Sevgi, Editor, Notabene, İstanbul, pp.169-232, 2021

Kapitalist Üretim Sürecinin Teknolojik ve Ekolojik Dönüşümüne Zahiri Bir Arayış Olarak Adil Geçiş

in: Dünya Yeniden Şekillenirken 2, Ulaş Taştekin, Yalçın Bürkev, Cenk Ağcabey, Editor, Notabene, İstanbul, pp.249-284, 2019

Küreselleşme Sürecinde UluslararasıSendikal Hareket: Yeniden ÖrgütlenmeArayışları ve YeniEnternasyonalizm Söylemi

in: ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA TEORİSİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI VE GÜNCEL GELİŞMELER, Pir Ali LKAYA, Editor, Siyasal, pp.131-154, 2014

Episodes in the Encyclopedia

Paris Anlaşması

Nobel Yayınevi, pp.536-540, 2022

Adil Geçiş (Just Transition)

Nobel Yayınevi, pp.12-16, 2022

Metrics

Publication

35

Project

3
UN Sustainable Development Goals