Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yapay Zeka, İnsan Hakları ve Etik

Ata Soyer 23. Halk Sağlığı Güz Okulu, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023

Türk Sağlık Mevzuatının Hasta Haklarını Koruyan ve İhlal Eden Unsurlar Açısından İncelenmesi

7. Uluslararası ve 25. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 December 2023

Palyatif Bakımdan Tedaviye: Pediatrik Onkolojinin Tarihi

13. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Sinop, Turkey, 14 - 16 September 2023, pp.13

4. Felsefe ve Sağlık Sempozyumu

4. Felsefe ve Sağlık Sempozyumu, Manisa, Turkey, 03 June 2023

Hipokrat'tan Günümüze Tıbbın Yolculuğu

8. Uluslararası Katılımlı LizozomaI Hastalıklar Kongresi, Bursa, Turkey, 07 May 2023 Creative Commons License

Tıpta Yapay Zeka: Etik Sorunlar, Fırsatlar ve Riskler

14.Tıp Bilişimi Kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 17 March 2023 Creative Commons License

Hipokrat'tan Günümüze Ne Değişti? Etik ve Halk Sağlığı Boyutuyla Sağlık Çalışanlarına Şiddet

6. Uluslararası ve 24 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 02 December 2022, pp.37-38 Creative Commons License

Psikiyatride Araştırma Etiği

Türkiye Psikiyatri Derneği- 4. Uygulamalı Bilimsel Araştırma Okulu, Ankara, Turkey, 3 - 04 December 2022

İbni Sina'nın Hekimlik Anlayışında Yara Bakımı

Medilive'22 International Live Surgery Congress, İstanbul, Turkey, 07 October 2022, pp.46-47 Creative Commons License

Organ Naklinde Yasal ve Etik Sorunlar

Transplantasyon Hemşireliği Eğitim Günleri, İstanbul, Turkey, 23 June 2022 Creative Commons License

Soğuk Savaş Döneminde İnsanlar Üzerinde Yapılan Plütonyum Deneyleri

14. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Hatay, Turkey, 08 June 2022, pp.34-35 Creative Commons License

Instagram’da İzmir’deki Hastanelerde Etiketlenmiş Popüler Gönderilerin Etik Açından İncelenmesi

5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 13 December 2021, pp.868 Creative Commons License

Vaccine Hesitancy and Refusal in the Light of Covid-19: The Case of Izmir, Turkey

15th Conference of the European Sociological Association, Barcelona, Spain, 31 August 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Covid-19 Pandemisinde Etik Sorunlar

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 19 December 2020, pp.429 Creative Commons License Sustainable Development

Tıp Tarihinde Pandemiler: Felaket, Deneyim, Dönüşüm

Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı, Çanakkale, Turkey, 12 November 2020

Yapay Zekada Etik Sorunlar

Tıp Uygulamalarında Yapay Zeka ve Etik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 March 2020 Creative Commons License

Araştırma Etik Kuralları

İkinci Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Araştırma Okulu, İzmir, Turkey, 16 February 2020

Covid-19 pandemisi döneminde Araştırma Etiği

COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi, 15 January 2021, pp.96 Creative Commons License Sustainable Development

Yapay Zeka Etiğinde Yanlılık Sorunu ve Metadata

10. Biyoetik Sempozyumu Sağlıkta İleri Teknoloji ve Etik, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 2019, pp.96-98 Creative Commons License

Akademik çalışma yaşamında ayrımcı bir uygulama: Gebelik proje bursiyerliğinin sona erdirilmesi için geçerli bir neden midir?

2. Uluslararası Kadın Kongresi. Güçlendirilmek yerine güçlenmek ve ilerlemek, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018 Creative Commons License

DESIGNER BABIES WITH GENE EDITING: UTOPIA OR DYSTOPIA?

5th International Symposium Health Culture and the Human Body, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.28-29 Creative Commons License

The Historical Development of Health System in Turkish Republic

18th World Congress on Medical Law, Zagreb, Croatia, 8 - 12 August 2010

Mentor and social protection: Discussion of maternity leave

Workshop on PhD supervision in Biomedicine and health science: OPPHEUS perspective, İzmir, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.18 Creative Commons License Sustainable Development

Physical Restraint in Terms of Nursing Ethics

23rd Annual Congress of World Association for Medical Law, Baku, Azerbaijan, 10 - 13 July 2017, pp.265 Creative Commons License

Araştırma Etiği Tarihinde Kilometre Taşları: Önemli Etik Dışı Çalışmaların Karşılaştırılması

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.49 Creative Commons License

Child Health Inequality in Terms of Some Parameters in Turkey

Annual Fogarty Fellows Symposium 2016, Boston, United States Of America, 13 January 2016

Scientific Quality and Validity In Medical Research: The Role Of Biostatistics

MedicRes 5th World Congress On Good Medical Research, New York, United States Of America, 19 - 25 October 2015, pp.34 Creative Commons License

Ethical Issues in Artificial Intelligence Applications in Medicine

MedicRes 5th World Congress 2015 on Good Medical Research, New York, United States Of America, 19 - 25 October 2015, pp.26 Creative Commons License

Legal Regulations related to clinical trials and Ethical Committees in Turkey

19th World Congress on Medical Law, Maceio, Brazil, 7 - 10 August 2012, pp.138 Creative Commons License

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Önemli Biyoetik Sorunlar Hakkındaki Kurumsal Görüşleri

3. Uluslararası İslam ve Biyoetik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 12 April 2010, pp.221-229 Creative Commons License

The Rol of the Non-Governmental Organizations on the İmprovement of Patient Rights in Turkey

18th World Congress on Medical Law, Zagreb, Croatia, 8 - 12 August 2010, pp.81-82 Creative Commons License

Cumhuriyet Döneminden Günümüze Sağlıkta Sosyal Güvenliğin Tarihçesi

6. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Hatay, Turkey, 27 - 30 May 2009, pp.43 Creative Commons License

The Village Institutes Experience of Turkey and Health Education

39th International Congress on the History of Medicine, Bari, Italy, 5 - 10 September 2004 Creative Commons License

Yaşamın Tıplaştırılması

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 28 June 2003, pp.555-558 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türk Sağlık Mevzuatında Hasta Haklarının Gelişimi

in: Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları, Öztürk, Hülya, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.22-32, 2023

Aşı Etiği

in: Pandemi Etiği, Güvercin Cemal Hüseyin, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.24-29, 2022

Yapay zekâ ve tıp etiği

in: Tıpta ve Enfeksiyon Hastalıklarında Yapay Zekâ, Mülazımoğlu Durmuşoğlu L, Altıkardeş ZA, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.24-29, 2022

İşyeri Hekimliği ve Etik

in: Current Tanı ve Tedavi: İş ve Çevre Hekimliği, Güler Ç., Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.21-25, 2022

Psikiyatride Araştırma Etiği

in: Psikiyatride Araştırmaya Giriş, Vahip Simavi, Aydemir Ömer, Editor, Bayt Bilimsel Araştırmalar, Basın Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Ltd Şti, Ankara, pp.223-239, 2022

Yaşlılık ve Etik

in: Yaşlanan Toplumlarda Güncel Yaşlılık Konuları, Pekesen M, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.75-86, 2021

Yeşil Kart'ın Tarihçesi

in: Türk Tıp Etiği Tıp Hukuku ve Tıp tarihi Araştırmaları Yıllığı, Namal A, Demirhan Erdemir A, Alkan N, Editor, ACR Tıbbi Yayın ve Dış Ticaret, İstanbul, pp.309-319, 2021

Tıp Tarihinde Pandemiler: Felaket, Deneyim Ve Dönüşüm

in: Sağlık Bağlamında Edebiyat, Sanat ve Tarih, Erbay H, Editor, Rating Academy, Çanakkale, pp.63-74, 2020

Tıpta Yapay Zekâ ve Etik

in: Yapay Zekâ ve Tıp Etiği, Ekmekçi,P. Elif, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.7-13, 2020

Stem Cell Research: Ethical Considerations

in: Stem Cells: Current Challenges and New Directions, Kursad Turksen, Editor, Springer ScienceBusiness Media New York, New York, pp.341-358, 2013

Geriatrik Acillerde Etik Sorunlar

in: Geriatrik Geropsikiyatrik Aciller, Ahmet Turan Işık, Engin Eker, Editor, Som Kitap, pp.231-241, 2009

Metrics

Publication

75

Citation (WoS)

21

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

23

H-Index (Scopus)

4

Project

1

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals