Education Information

Education Information

 • 1987 - 1992 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 1985 - 1987 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1982 - 1985 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  Tarım satış kooperatiflerinde yönetici eğitimi

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1987 Postgraduate

  İşletmelerde pazarlamanın sosyal sorumlulukları ve Eskişehir İLinde bir uygulama

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English