Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Professor

  Dokuz Eylul University, Buca Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Courses

 • Postgraduate Öğretim Teknolojilerinde Kuram ve Uygulama

 • Postgraduate Tez Çalışması-Burak Kaptan

 • Postgraduate Uzmanlık Alanı Dersi

 • Undergraduate Öğretim Teknolojilerinin Temelleri

 • Undergraduate Öğretim Tasarımı

 • Postgraduate TEz çalışması- Tutku SALIK

 • Undergraduate Eğitsel Video Tasarımı

 • Undergraduate Medya Okuryazarlığı

 • Undergraduate Açık ve Uzaktan Öğrenme

 • Postgraduate Uzaktan Eğitim: Kuram, Araştırma ve Uygulama

 • Undergraduate Medya Okuryazarlığı

Advising Theses