Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CREATION OF TRAFFIC REGULATION VIA 3D MODELLING IN A MARBLE QUARRY

ÇUKUROVA 8 TH INTERNBATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE , Adana, Turkey, 15 - 17 April 2022, pp.5-15

Granit Çamur Artıklarından Kompozit Malzeme Üretimi...

V. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 March 2019, pp.30

Aylık Yeraltısuyu Seviye Kotu Verileri Kullanarak Yeraltısuyu Bütçesinin CBS Tabanlı Hesaplanması

Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2018, vol.12, no.3, pp.2-3

Sondaj Makine Değişkenlerinin Takibi İle Sondör Performans Analizi

Türkiye V.Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 1 - 02 October 2015

Sındırgı-Hisaralan (Balıkesir) jeotermal sahasının jeokimyasalözelliklerinin değerlendirilmesi

IX Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Mayıs 2009, serbestbildiri, IX Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Jeotermal Enerji Semineri, Turkey, 6 - 09 May 2009, pp.61-72

Traverten tektoniği ile urganlı jeotermal sisteminin değerlendirilmesi, batıAnadolu

ÇÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 30. YIL JEOLOJİ, Adana, Turkey, 31 October - 02 November 2007

KAKLIK KOCABAŞ (DENİZLİ)TRAVERTENLERİNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

55. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Turkey, 11 - 15 March 2002

MINING GEOLOGY AND MINERALIZATION OFINLER YAYLASI (SEBINKARAHISAR-GIRESUN) Pb-Zn MINE

INTERNATIOANAL EARTHSCIENCES COLLOQUIUM ON THE EAGEAN REGION, İzmir, Turkey, 9 - 14 October 1995, vol.2, pp.505-518

Books & Book Chapters

Bazalt Çamuru ile Tuğla Üretimi

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler III, Bardak Selahattin, Aydın Nesli, Boztoprak Yalçın, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.151-164, 2021

Doğal Taş İnce Artıklarından Kilitli Beton Tuğla Üretimi İş Fikri

in: Mühendislik Alanında Araştırmalar ve Değerlendirmeler - II, Selahattin Bardak, Nesli Aydın, Yalçın Boztoprak, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.99-116, 2021

Bazalt Çamuru İle Tuğla Üretimi

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - III, Selahattin Bardak, Nesli Aydın, Yalçın Boztoprak, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.151-164, 2021

DOĞAL TAŞ İNCE ARTIKLARINDAN KILITLI BETON TUĞLA ÜRETIMI İŞ FIKRI

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - II Aralık 2021, Doç. Dr. Selahattin Bardak, Dr. Öğretim Üyesi Nesli Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Boztoprak, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.99-214, 2021

Doğal Taş İnce Artıklarından Kilitli Beton Tuğla Üretimi İş Fikri

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler II, Bardak Selahattin, Aydın Nesli, Boztoprak Yalçın, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.99-116, 2021

BAZALT ÇAMURU ILE TUĞLA ÜRETIMI

in: Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - III Aralık 2021, Doç. Dr. Selahattin Bardak, Dr. Öğretim Üyesi Nesli Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Boztoprak, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.151-164, 2021

Metrics

Publication

36

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Project

6
UN Sustainable Development Goals