Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Pandemisinin El Hijyeni Uyum Oranlarına Etkisi: Üçüncü Basamak bir Hastaneden Kesitsel Çalışma

XXIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023

Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularına Bakış: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Bildirimi

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.379-380

Anatomik Defekt Nedeniyle Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae Menenjiti: Olgu Sunumu

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2019, pp.610-611

Hematolojik Maligniteli Hastalarda SEN VirüsSıklığının ve Kan Transfüzyonu İle İlişkisininİncelenmesi

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018

Bir Üniversite Hastanesinde Sitomegalovirus Enfeksiyonu Tanılı Hastaların İrdelenmesi

18. Türk Klimik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017, pp.185-186

Hepatitis C virus non-genotype 1 distrubition a multicenter retrospective study in Turkey

26 th Annual Conference of APASL, Shanghai, China, 15 - 19 February 2017, vol.11, pp.1-1093 Sustainable Development

Transözefageal ekokardiyografi ile ilişkili bakteriyemi salgını

16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2013, pp.167-168

Brucellar spondylitis: review of 22 cases

20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Austria, 10 April 2010, pp.711

Bruselloz: 52 olgunun değerlendirilmesi

14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 March 2009, pp.264

Solid tümörlü febril nötropenik olgulardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmalar

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 March 2007, pp.329-330

Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2007, pp.378-379

İzmir İlinde Tanı Alan Bir Fasciolosis Olgusu

III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 06 November 2006

Fever of unknown origin and ferritin level: three cases of adult-onset Still's disease

15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Denmark, 2 - 05 April 2005, pp.706

Comparison of the efficacy of rifampicin and moxifloxacin in experimental brucellosis in a rat model

6th European Congress of Chemotherapy and Infection/24th Interdisciphinary Meeting of Chimiotherapie Anit-Infections, Paris, France, 1 - 03 December 2004, vol.24 identifier

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

124

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

124

H-Index (Scopus)

6

Project

4

Thesis Advisory

8

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals