Scientific Activities

Jury Memberships

 • March 2022 Competition

  Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı

  قراءة بلاغية وأسلوبية في المقامة القريضية لبديع الزمان الهمداني

 • March 2022 Competition

  الشعر اليمين القديم دالية املقنع الكندي بني قراءتن

Activities in Scientific Journals

 • 2018 - 2020 peshawar islamicus Üniversitesi

  Editor

 • 2012 - 2016 Mükemmelliğin Gelişimi için Arap Dergisi

  Editor

 • 2010 - 2014 Arap Üniversiteleri Birliği tarafından yayınlanan Üniversite Eğitiminde Kalite Güvencesi Arap Dergisi

  Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2022 - Continues ARID SCIENTIFIC LTD

  Member

Scientific Refereeing

 • January 2024 Şarkiyat Mecmuası

  National Scientific Refreed Journal