Assoc. Prof. ZAFER DUYGU


İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities


Names in Publications: Duygu Zafer

Email: zafer.duygu[at]deu.edu.tr
Other Email: zaferduygu.zd[at]gmail.com
Web: https://avesis.deu.edu.tr/zafer.duygu

Metrics

Publication

40

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

3

Thesis Advisory

4

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Zafer Duygu

Tarihçi, yazar ve akademisyen Zafer Duygu, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans ve doktora dereceleri almıştır. Yurt dışında post-doktora sürecinde Amerika Birleşik Devletleri’nde Duke University Religious Studies Bölümü’nde (2017) ve fellowship olarak Almanya Frankfurt’ta Goethe-Universität Forschungskolleg Humanwissenschaften’de (2023) çalışmalar yapmıştır. 2017 yılında Felsefe ve Din Bilimleri alanında Doçent olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dinler tarihi alanında kaleme aldığı kitap ve makalelerle, yurt içinde ve dışında verdiği konferans ve seminerlerle ve katıldığı televizyon ve radyo programlarıyla tanınmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kitaplarından bazıları şöyledir:

 

Meryem Oğlu İsa Nasıl Tanrılaştırıldı?

İsa, Pavlus, İnciller: Hristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?

İslam ve Hristiyanlık: Hristiyanlara Göre İki Dinin Karşılaşması ve İlk Etkileşimler

İnciller Güvenilir Metinler midir? Metodolojik ve Karşılaştırmalı Analizler

Hristiyanlık ve İmparatorluk: Geç Antik Çağ’da Kilise-Devlet İlişkileri ve Kristoloji Paradigmaları

Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antik Çağ: Hristiyanlık, İslam, Siyasi Tarih

Nikomedeia ve Hristiyanlık: İlk Beş Yüzyıl

Süryanilerde Tarih Yazıcılığı

Süryaniler: Kimlik, Din, Literatür (ed., Kutlu Akalın ve Umut Var’la birlikte)

Kristolojiye Giriş (ed., Kutlu Akalın’la birlikte)

Süryani Literatürü (ed., Kutlu Akalın’la birlikte)

 

Education Information

2012 - 2016

2012 - 2016

Doctorate

Celâl Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), Turkey

2007 - 2010

2007 - 2010

Postgraduate

Celâl Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi ((Yl) (Tezli), Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Celâl Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Konstantinos’tan Theodosyus’a Hıristiyanlığın Roma siyasal sistemiyle entegrasyonu süreci

Manisa Celal Bayar University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr)

2010

2010

Postgraduate

İslam yönetimlerinde Süryaniler (VII-XII. yüzyıllar)

Manisa Celal Bayar University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi ((Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Mardin Artuklu University, Faculty Of Letters, Department Of Syrıac Language And Lıterature

2013 - 2016

2013 - 2016

Lecturer

Mardin Artuklu University, Instıtute Of Lıvıng Languages In Turkey, Department Of Syrıac Language And Culture

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Director of The Institution

Dokuz Eylul University, Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü

2020 - 2021

2020 - 2021

Head of Department

Dokuz Eylul University

2019 - 2021

2019 - 2021

Yayınevi Editörü

Mardin Artuklu University

2019 - 2021

2019 - 2021

Head of Department

Mardin Artuklu University

2019 - 2021

2019 - 2021

Assistant Director of the Institute

Mardin Artuklu University

2016 - 2018

2016 - 2018

Head of Department

Mardin Artuklu University

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Tarih Araştırmalarında Metodoloji

Undergraduate

Undergraduate

İslam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Siyer

Undergraduate

Undergraduate

İslam Tarihi II

Doctorate

Doctorate

Araştırma Yöntemleri I

Postgraduate

Postgraduate

Tarih Araştırmalarında Metodoloji

Postgraduate

Postgraduate

Tarih Felsefesi I

Undergraduate

Undergraduate

İlk Dönem İslam Tarihi

Doctorate

Doctorate

İlk Dönem İslam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü

Undergraduate

Undergraduate

İslam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Hıristiyanlığın Roma Siyasal Sistemiyle Entegrasyonu I ve II

Undergraduate

Undergraduate

Hıristiyanlık Tarihi’ne Giriş I ve II

Undergraduate

Undergraduate

Antakya Kilisesi Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Kitab-ı Mukaddes Kritiği I ve II

Undergraduate

Undergraduate

Süryani Historiyografisi I ve II

Undergraduate

Undergraduate

Ortadoğu Tarihi Okumaları I ve II

Undergraduate

Undergraduate

Doğu Kilisesi Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Süryani Kilise Tarihi I ve II

Undergraduate

Undergraduate

Süryani Tarihi’ne Giriş I ve II

Undergraduate

Undergraduate

Süryani Tarihine Giriş I ve II

Postgraduate

Postgraduate

Süryani Kilisesi Tarihi I ve II

Undergraduate

Undergraduate

Hıristiyanlığın Roma Siyasal Sistemiyle Entegrasyonu

Undergraduate

Undergraduate

Hıristiyanlık Tarihi I ve II: İsa, Havariler, Pavlus, İnciller

Postgraduate

Postgraduate

Süryani Historiyografisi I ve II

Postgraduate

Postgraduate

Süryani Kilisesi Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Süryani Tarihine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Süryani Historiyografisi

Postgraduate

Postgraduate

Seküler Süryani Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Süryani Tarihi

Representation and Promotion Activities

Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Çalıştayları I

Institutional Representation, Dokuz Eylül Üniversitesi Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Turkey, İzmir, 2023 - 2023

Tevrat'ı Kim Yazdı?

Institutional Representation, Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Semirleri I , Turkey, İzmir, 2023 - 2023

İsa Peygamber ve Hristiyanlığın Doğuşu

Institutional Promotion, DEÜ Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü ve KADİT (ortaklaşa), Turkey, İstanbul, 2023 - 2023

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Antikçağ’da İncillerin Güvenilirliği Meselesi

DUYGU Z.

Oksident , vol.1, no.1, pp.1-21, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Sinoptik Problem ve Redaksiyon Kritiği

DUYGU Z.

CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL , vol.23, no.1, pp.521-544, 2019 (Scopus)

2018

2018

İsa ve Musa Yasası Meselesi

DUYGU Z.

BILIMNAME: DUSUNCE PLATFORMU , vol.35, no.2018/1, pp.283-304, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Nasıralı İsa’nın Erken Dönem Yahudi Literatürüne Yansımaları

DUYGU Z.

Mukaddime , vol.8, no.1, pp.155-172, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Theocentric Historical Paradigm in Syriac Historiography

DUYGU Z.

Texts, Norms, and Practices of Islam / Congress of the Academy for Islam in Research and Society, Frankfurt, Germany, 24 June 2022

2020

2020

Doğu Hıristiyan Cemaatlerin Dinî Kimliklerini Oluşturan Politik Arka Plan

DUYGU Z.

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI DOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI KONGRESİBİLDİRİ KİTABI (CIEES 2020), Eskişehir, Turkey, 6 - 07 June 2020, pp.23-45

2017

2017

Zuqnin Kroniği veya Pseudo-Dionysios Tel Mahre Kroniği

DUYGU Z.

Süryani, Arap ve Kürt Klasikleri, Uluslararası Klasikler Çalıştayı Bildiri Kitabı, 15 - 17 May 2017, pp.3-26

2011

2011

XII Yüzyılda Süryaniler ve Haçlılar Farklı Bir Haç Perspektifinden Haçlı Seferleri

DUYGU Z.

Uluslararası Midyat Sempozyumu Bildirileri, 7 - 09 October 2011, pp.531-571

Books & Book Chapters

2023

2023

Süryani Literatürü

Duygu Z. (Member Of Editors Board), Akalın K. (Member Of Editors Board)

Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, 2023

2023

2023

İznik Konsili Öncesinde Hristiyanlar Arasında İlahiyat Tartışmaları

DUYGU Z.

in: İznik Konsili'nin Siyasi ve Entelektüel Tarihi, Turhan Kaçar, Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.7-34, 2023

2023

2023

Süryani Historiyografisinde Teosentrik Paradigma

DUYGU Z.

in: Süryaniler: Kimlik, Din, Literatür, Zafer Duygu, Kutlu Akalın, Umut Var, Editor, Selenge, İstanbul, pp.135-157, 2023

2023

2023

Süryani Tarih Yazım Geleneğinde İslam Tarihi

DUYGU Z.

in: İslam Tarih Usulü ve Kaynakları 2, Mehmet Mahfuz Söylemez, Editor, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, pp.183-206, 2023

2023

2023

Din ve Vicdan Özgürlüğü Karşıtı Bir Kalkışma: 15 Temmuz

DUYGU Z., DİNDİ E.

in: 15 Temmuz: Türkiye Yüzyılında Millî İradenin Zaferi, Osman Bilen, Nevin Akkaya, Zafer Duygu, Bahar Soğukkuyu, Esra Uslu, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, pp.183-187, 2023

2022

2022

Kur'ân'da Bahsedilen İncil ve Dört İncil: Tarihsel ve Teolojik Açılardan Bir İnceleme

Duygu Z.

in: Dini Cevaplar, İsmail Özcan, Editor, İstanbul Yayınevi, İstanbul, pp.421-448, 2022

2020

2020

Süryani Literatürü ve Hanna Dolabani: Genel Çerçeve

DUYGU Z.

in: Hikmet'in İzinde Bir Ömür: Metropolit Hanna Dolabani, Nesim Doru, Zafer Duygu, Mihayel Akyüz, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, pp.3-13, 2020

2019

2019

Süryanilerde Tarih Yazıcılığı

DUYGU Z.

Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, 2019

2018

2018

Nikomedeia (İzmit) ve Hıristiyanlık: İlk Beş Yüzyıl

Duygu Z.

Düşün Yayınları, İstanbul, 2018

2015

2015

Tarihte Süryaniler:Ortaçağ Tarihçiliğinde Süryanilere Karşı Yaklaşımlara Dair Bazı Düşünceler

DUYGU Z.

in: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.799-830, 2015

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

Sosyal Bilimler Ansiklopedisi C. 4

DUYGU Z.

Tübitak Bilim Yayınları, pp.254-255, 2021

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

OKSIDENT

Advisory Committee Member

2019 - Continues

2019 - Continues

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi

Committee Member

2019 - Continues

2019 - Continues

The Journal of Mesopotamian Studies

Committee Member

2019 - Continues

2019 - Continues

MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

December 2023

December 2023

ESKIYENI

National Scientific Refreed Journal

December 2023

December 2023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2023

December 2023

Karadeniz Araştırmaları

National Scientific Refreed Journal

December 2023

December 2023

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2023

June 2023

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2023

June 2023

Rize ilahiyat dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2023

May 2023

Marifetname

National Scientific Refreed Journal

April 2023

April 2023

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2023

February 2023

Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2022

December 2022

OKSIDENT

National Scientific Refreed Journal

November 2022

November 2022

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2022

October 2022

Muhakemat Uluslararası Risale-i Nur Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2022

May 2022

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2022

April 2022

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2022

February 2022

Dünya İnsan Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2021

December 2021

The Journal of Mesopotamian Studies

National Scientific Refreed Journal

December 2021

December 2021

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2021

December 2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2021

December 2021

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2021

June 2021

Atebe

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

FELSEFE DÜNYASI

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

Şarkiyat: İlmi Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

Artuklu Akademi

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

OKSIDENT

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

The Journal of Mesopotamian Studies

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

Mukaddime

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

The Journal of Mesopotamian Studies

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY (SAUIFD)

National Scientific Refreed Journal

Mobility Activity

2023 - 2023

2023 - 2023

Other

Lecturing

Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt am Main, Germany

2023 - 2023

2023 - 2023

Other

Guest Researcher

Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt am Main, Germany

2022 - 2022

2022 - 2022

Other

Workshop

Üsküp Makedonya, Macedonia

2022 - 2022

2022 - 2022

Other

Seminar

Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt am Main, GermanyCongress and Symposium Activities

08 November 2023 - 12 November 2023

08 November 2023 - 12 November 2023

Din - Bilim İlişkisi

Attendee

Antalya-Turkey

08 November 2023 - 12 November 2023

08 November 2023 - 12 November 2023

Din - Bilim İlişkisi

Moderator

Antalya-Turkey

08 November 2023 - 12 November 2023

08 November 2023 - 12 November 2023

Din - Bilim İlişkisi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

04 June 2023 - 04 June 2023

04 June 2023 - 04 June 2023

Relationship Between Science Philosophy and Religion

Moderator

İstanbul-Turkey

04 May 2023 - 06 May 2023

04 May 2023 - 06 May 2023

CIEES 2023 Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi

Panelists

Sinop-Turkey

Invited Talks

December 2023

December 2023

Yahudilik Tarihi II

Conference

EkoTürk TV, Muhakeme Programı-Turkey

December 2023

December 2023

Dinler Tarihi

Conference

NTV, Seda Öğretir ile Zincirleme Reaksiyon Programı-Turkey

December 2023

December 2023

İslam Medeniyeti

Conference

EkoTürk TV, Muhakeme Programı-Turkey

December 2023

December 2023

Yahudilik Tarihi I

Conference

EkoTürk TV, Muhakeme Programı-Turkey

November 2023

November 2023

Kontekse Uydurma ve Yeni Ahit

Conference

Misyonerlere Cevaplar: Bilim Felsefe Din Vakfı-Turkey

November 2023

November 2023

Dinler Tarihi

Conference

HaberTürk Kanalı, Mehmet Akif Ersoy'la Beşinci Gece Programı-Turkey

October 2023

October 2023

Kitab-ı Mukaddes Kritiği ve İncil Araştırmaları

Conference

Dokuz Eylül Üniversitesi-Turkey

October 2023

October 2023

Kur'ân ve Tarih: Açılış Oturumu Konuşması

Workshop

Bingöl Üniversitesi Uluslararası Kur'ân ve Tarih Sempozyumu-Turkey

September 2023

September 2023

Süryaniler

Conference

TRT Radyo 1-Turkey

September 2023

September 2023

Mukayeseli Dinler Tarihi

Seminar

Dokuz Eylül Üniversitesi-Turkey

September 2023

September 2023

Hz. İsa ve Hristiyanlığın Doğuşu

Conference

Dokuz Eylül Üniversitesi-Turkey

September 2023

September 2023

Helenistik Yahudilik ve Hristiyanlığın Doğuşu

Conference

YouTube Yayını-Turkey

September 2023

September 2023

Çekmece Sosyal Bilimler Dergisi, "Doç.Dr. Zafer Duygu ile Dinler Tarihi Eksenli Bir Söyleşi" Başlıklı Röportaj

Seminar

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi-Turkey

June 2023

June 2023

İslâm ve Hristiyanlık

Conference

Yeni Yol Derneği-Macedonia

June 2023

June 2023

Hz. İsa ve Hristiyanlığın Doğuşu

Conference

Yeni Yol Derneği-Kosovo

May 2023

May 2023

Kristoloji Nedir?

Seminar

Mardin Artuklu Üniversitesi-Turkey

May 2023

May 2023

Dinler Tarihinde Yöntem

Conference

Anadolu İlahiyat Akademisi / Ankara-Turkey

April 2023

April 2023

Dinler Tarihi Meseleleri

Conference

Nebevi Kur'ân Halkaları Eğitim Kültür Dayanışma Derneği-Turkey

April 2023

April 2023

Gel Zaman Git Zaman Programı davetli konuşmacı

Seminar

BBN Türk Tv-Turkey

March 2023

March 2023

Arius ve Hz. Muhammed

Conference

Akabe Vakfı-Turkey

March 2023

March 2023

Kur'ân'da Hristiyanlık: Tasdik ve Tahrif Meselesi

Conference

Aktif Düşünce Derneği-Turkey

March 2023

March 2023

Dinler Tarihi 1

Seminar

EkoTürk TV-Turkey

March 2023

March 2023

Dinler Tarihi 3

Seminar

EkoTürk TV-Turkey

March 2023

March 2023

Dinler Tarihi 2

Seminar

EkoTürk TV-Turkey

March 2023

March 2023

Dinler Tarihi 4

Seminar

EkoTürk TV-Turkey

March 2023

March 2023

Zaman Tüneli Programı davetli konuşmacı

Seminar

Tarih TV-Turkey

February 2023

February 2023

Zafer Duygu'yla Söyleşi

Conference

Harmonie / Genk-Belgium

February 2023

February 2023

İslam ve Hristiyanlık

Conference

Restaurant Laila Den Haag (Lahey)-Netherlands

January 2023

January 2023

Din Bilim Felsefe

Conference

Çözüm Akademi Anadolu Lisesi ve Çözüm Kurs merkezi-Turkey

January 2023

January 2023

Kur'ân ve Hristiyanlık

Conference

Akabe Vakfı -Turkey

January 2023

January 2023

Kur'ân ve Hristiyanlık

Seminar

Tv8 Aklımdaki Sorular Programı-Turkey

December 2022

December 2022

Dinler Tarihine Yolculuk: Antikçağ'da Dinlerin Sınırları

Seminar

Kapadokya Üniversitesi-Turkey

December 2022

December 2022

İslam İnsanlığa Ne Getirdi? İnanç Özgürlüğü Meselesi

Conference

Akabe Vakfı-Turkey

December 2022

December 2022

Tarihte Bilim-Din İlişkisi

Seminar

Televizyon Kanalı, Tv24 / An ve Zaman Programı-Turkey

December 2022

December 2022

Din-Siyaset İlişkileri Bize Ne Gösteriyor: Hristiyanlık Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme

Conference

Kapadokya Üniversitesi-Turkey

December 2022

December 2022

Hristiyanlık Hakkında Sorular

Conference

Altay Cem Meriç / YouTube kanalı-Turkey

December 2022

December 2022

Ateizmin Deizmin ve Hristiyanlığın Sorularına İzahlar

Conference

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi-Turkey

November 2022

November 2022

Meryem Oğlu İsa Nasıl Tanrılaştırıldı?

Conference

Akabe-Turkey

November 2022

November 2022

Meryem Oğlu İsa Nasıl Tanrılaştırıldı?

Conference

Bilim Felsefe Din Vakfı-Turkey

November 2022

November 2022

Metin Tenkidi Açısından İnciller

Conference

Bursa Uludağ Üniversitesi-Turkey

November 2022

November 2022

Kitap İmza Günü ve Söyleşi

Seminar

Timaş Yayınları-Turkey

September 2022

September 2022

Bir Din, Nasıl Tahrfi Olur?

Conference

Akabe Vakfı-Turkey

September 2022

September 2022

Süryaniler ve Mardin

Conference

Sofos-Turkey

September 2022

September 2022

Süryaniler & Mardin

Conference

Sofos İstanbul-Turkey

September 2022

September 2022

Teslis Meselesi

Conference

Açık Radyo 95 Mhz-Turkey

September 2022

September 2022

Bir Din Nasıl Tahrif Olur?

Conference

Akabe Vakfı-Turkey

August 2022

August 2022

Nedir Ne Değildir (Mehmet Akif Ersoy)

Conference

Televizyon Programı / HaberTürk TV-Turkey

August 2022

August 2022

Muhammed (as) Gerçekten Yaşadı mı?

Seminar

YouTube Kanalı / Fehmi İlkay Çeçen-Turkey

May 2022

May 2022

İslam ve Kadın

Workshop

Ay Vakfı-Turkey

May 2022

May 2022

Antikçağ'da Mesih Paradoksu ve Kristoloji

Seminar

Zafer Duygu YouTube Kanalı (Tuğrul Kurt'la Birlikte)-Turkey

May 2022

May 2022

Tarihte Din-Devlet İlişkileri

Conference

TUREV: Turist Rehberleri Vakfı-Turkey

April 2022

April 2022

Hristiyanlığın Roma Yönetimiyle İlişkileri

Conference

Rehber Akademisi: Söyleşi-Turkey

April 2022

April 2022

Tarih ve Bilim

Seminar

TV Programı / Ekotürk Tv - Muhakeme Programı-Turkey

April 2022

April 2022

Savaş Nedir?

Seminar

TV Programı / Ekotürk TV - Muhakeme Programı-Turkey

April 2022

April 2022

Hz. İsa Nasıl Tanrılaştırıldı?

Conference

Güncel Kelam Tartışmaları-Turkey

April 2022

April 2022

Hz. İsa Nasıl Tanrılaştırıldı?

Conference

Akabe Vakfı -Turkey

February 2022

February 2022

İsa, Pavlus ve Hristiyanlığın Doğuşu

Seminar

Tv Programı - UçanKuş Tv, Bakış Açısı Programı -Turkey

February 2022

February 2022

Bilim ve Din

Seminar

TV Programı / Tv8 / Aklımdaki Sorular Programı-Turkey

February 2022

February 2022

Dinler Tarihi

Seminar

TV Programı / UçanKuş Tv, Bakış Açısı Programı-Turkey

February 2022

February 2022

Pavlus

Conference

Güncel Kelam Tartışmaları-Turkey

December 2021

December 2021

Ortadoğu'nun Siyasi ve Dini Tarihi

Seminar

Tv Kanalı / Tv8 / Aklımdaki Sorular Programı-Turkey

December 2021

December 2021

Hristiyanlığın Doğuşu

Seminar

TV Programı / Tv5 Kanalı / Tarihten Yansıyanlar Programı-Turkey

November 2021

November 2021

Kur'anâ ve Hristiyanlara Göre İncil ve İnciller

Seminar

Tv Programı / Tv8 / Aklımdaki Sorular Programı-Turkey

November 2021

November 2021

Din ve Bilim

Seminar

TV Kanalı - BBN Türk TV / İsimsiz Programı-Turkey

October 2021

October 2021

Eski İran Dinleri

Conference

Zafer Duygu YouTube Kanalı-Turkey

October 2021

October 2021

Erken Dönem Hristiyanlık

Seminar

Tv Programı / UçanKuş Tv / Bakış Açısı Programı-Turkey

September 2021

September 2021

Yahudi Hristiyanlığı

Conference

İbranice Dil Merkezi-Turkey

August 2021

August 2021

İslam ve Hristiyanlık

Seminar

Hira Okuma Grubu-Turkey

August 2021

August 2021

Erken Hristiyanlık Dönemi ve Anadolu

Seminar

TV Programı / TRT 1 / Pelin Çift ile Gündem Ötesi-Turkey

July 2021

July 2021

Hristiyanlık ve Süryaniler

Seminar

TV Programı / VAV TV / Doğu'dan Batı'ya Tarih Programı-Turkey

June 2021

June 2021

Hristiyanlığın Yükselişi, Devlet Dinine Dönüşmesi ve Parçalanması

Conference

TUREV: Turist Rehberleri -Turkey

June 2021

June 2021

Tarihçi Açısından Dinler Tarihi

Conference

Gürkan Engin YouTube Kanalı -Turkey

June 2021

June 2021

Hristiyanlıkta Teslis İnancı ve Teslis-Tevhit Mücadelesi

Conference

Güncel Kelam Tartışmaları-Turkey

June 2021

June 2021

Tarım Devriminden Sanayi Devrimine İnsanlık Tarihinin Önemli Dönüşümleri

Seminar

Zafer Duygu / YouTube Kanalı / İzzet Cıvgın'la Birlikte-Turkey

June 2021

June 2021

Vatikan

Conference

Ezberbozan TV / Instagram Yayını / Duygu Demir'le birlikte-Turkey

June 2021

June 2021

VII. Yüzyılda Hristiyanlık ile İslam'ın Karşılaşması

Conference

Bilgi Vakfı-Turkey

May 2021

May 2021

İsa, Pavlus ve İnciller

Conference

Bilgi Vakfı Sohbetleri-Turkey

May 2021

May 2021

İsa, İncil ve Hristiyanlık

Conference

Kur'an Halkaları Söyleşileri-Turkey

May 2021

May 2021

Tarihte ve Bugün Süryaniler

Conference

Zafer Duygu YouTube Kanalı / Michael Akyüz ve Gabriel Akyüz'le Birlikte-Turkey

May 2021

May 2021

Din Bilim Tarih

Seminar

Tv Programı / TV 8 / Aklımdaki Sorular Programı-Turkey

May 2021

May 2021

Geç Antikçağ Dünyası

Conference

Zafer Duygu YouTube kanalı / Turhan Kaçar'la Birlikte-Turkey

May 2021

May 2021

İslam ve Hristiyanlık

Conference

Timaş Tarih-Turkey

April 2021

April 2021

İsa, İncil ve Hristiyanlık / Birinci Bölüm

Conference

Kur'ân Halkaları Söyleşileri-Turkey

April 2021

April 2021

Hristiyanlık ve Süryaniler

Conference

Aydın Turist Rehberleri Odası-Turkey

April 2021

April 2021

Kristoloji Tartışmaları

Conference

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Turkey

April 2021

April 2021

Ortaçağ Avrupa Dünyası

Conference

Zafer Duygu YouTube Kanalı / Pınar Ülgen'le Birlikte-Turkey

April 2021

April 2021

İslam'ın İlk Yüzyıllarındaki Hristiyan Kaynakların Müslümanlığa Bakışı

Seminar

TV Programı / Tv 8 / Aklımdaki Sorular-Turkey

April 2021

April 2021

Antik Yunan ve Roma Dünyası

Conference

Zafer Duygu YouTube kanalı-Turkey

April 2021

April 2021

Hristiyanlık ve İslam

Conference

AkademiX Ankara-Turkey

March 2021

March 2021

İznik Konsili'nde Ne Oldu?

Conference

Bursa Tahtakale Buluşmaları-Turkey

March 2021

March 2021

Hz. İsa ve Hristiyanlığın Kökenleri

Conference

Güncel Kelam Tartışmaları-Turkey

March 2021

March 2021

Karantina Sohbetleri

Conference

YouTube / Karantina Sohbetleri-Turkey

March 2021

March 2021

İsa Mesih ve Sonrasında Hristiyanlığın Doğuşu

Conference

TUREV Turist Rehberleri Vakfı-Turkey

March 2021

March 2021

Tarihsel Açıdan İslam'ın Doğuşu ve Yayılışı

Seminar

Tv Programı / Tv 8 / Aklımdaki Sorular-Turkey

March 2021

March 2021

İslam ve Hristiyanlık

Seminar

Tv Programı / UçanKuş Tv / Bakış Açısı Programı-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1