Öğretmen Adaylarının Çatışma Eylem Stillerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerine Göre İncelenmesi


İKİZ F. E., çatal u.

Journal of Turkish Studies, vol.144, pp.2361-2382, 2019 (Peer-Reviewed Journal)