THE IMPACT OF A KNOWLEDGE-BASED TALENT MANAGEMENT APPROACH ON ORGANIZATIONAL INNOVATION


Creative Commons License

Kırca E., Çakar U.

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol.7, no.12, pp.196-219, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 12
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5281/zenodo.8113515
  • Journal Name: Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi
  • Journal Indexes: Sobiad Atıf Dizini, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.196-219
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, talent management, which is extremely important for innovation, is examined from a knowledge-centric perspective and the impact of this approach on product and process innovation is discussed. The mediator role of an innovative culture is also evaluated in the study. All evaluations were assessed through a survey conducted with the participation of 102 mid or top-level HR managers from Turkey's largest 1000 industrial organizations. As a result of the research, it was found that the knowledgebased talent management approach has a positive impact on product and process innovation. The research's findings underscore the crucial role that knowledge-centric personnel management plays in fostering the development of new products and business models, and they opine that this impact may even outweigh that of innovative organizational cultures. To improve their ability to innovate and maintain competitiveness in the fast-paced business climate, organizations should give employees' knowledge and skill development top priority. Organizations should also be aware of the intricate relationships that exist between organizational culture, innovation outcomes, and talent management, and they should modify their tactics in accordance with these relationships.

Key words: Knowledge-based talent management, Product and process innovation, Innovative culture

Bu çalışmada, yenilik için son derece önemli olan yetenek yönetimi, bilgi odaklı bir perspektiften incelenmekte ve bu yaklaşımın ürün ve süreç yeniliği üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Çalışmada ayrıca yenilikçi kültürün aracı rolü de değerlendirilmektedir. Tüm değerlendirmeler, Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşundan 102 orta veya üst düzey İK yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket aracılığıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda, bilgi temelli yetenek yönetimi yaklaşımının ürün ve süreç yeniliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Araştırmanın bulguları, bilgi odaklı personel yönetiminin yeni ürünler ve iş modelleri geliştirme sürecinde oynadığı kritik rolü vurgulamakta ve bu etkinin, yenilikçi örgüt kültürlerinin etkisinden daha ağır basabileceği düşünülmektedir. Şirketlerin yenilik yapma yeteneklerini artırmak ve hızlı değişen iş ortamında rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için, çalışanların bilgi ve beceri gelişimine öncelik vermelidirler. Örgütler, örgüt kültürü, yenilik sonuçları ve yetenek yönetimi arasındaki karmaşık ilişkilerin farkında olmalı ve taktiklerini bu ilişkilere göre ayarlamalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Bilgi temelli yetenek yönetimi, Ürün ve süreç yenilikçiliği, Yenilikçi kültür