EVALUATION OF WHETHER OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROFESSIONALS CAN BE CONSIDERED AS EMPLOYER’S REPRESENTATIVES


KARAÇOP E.

İZMİR BAROSU DERGİSİ, vol.89, no.1, pp.205-249, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 89 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: İZMİR BAROSU DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.205-249
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Assigning occupational safety specialists, occupational physicians, and other health staff in the workplace is among the obligations of the employer in regulation. The employer may fulfill this obligation by obtaining services from a Joint Health Safety Unit or by employing qualified employee within their own organization. The relationship between the employer and occupational health and safety professionals is based on an employment contract. The question of whether occupational health and safety professionals can be considered representatives of the employer is argued in the doctrine. As they act on behalf of the employer, legal and criminal liabilities may arise. Clarifying this issue is of great importance for determining liability that may arise in the event of a possible work accident. In the study it has been aimed to evaluate whether they should be considered as representatives of the employer within the framework of their duties and responsibilities.
İşverenin işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini görevlendirmesi mevzuatta yer alan yükümlülüklerindendir. İşveren bu yükümlülüğünü Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden hizmet alarak veya aranan niteliklere sahip çalışan istihdam ederek yerine getirebilir. İşveren ile istihdam ettiği İSG profesyonelleri arasındaki ilişki iş sözleşmesine dayanmaktadır. İSG profesyonellerinin işveren vekili olarak kabul edilip edilmeyecekleri ise öğretide tartışmalıdır. Zira bunlar işveren adına hareket etmektedir, hukuki ve cezai sorumlulukları da söz konusu olabilmektedir. Bu hususun açıklığa kavuşturulması muhtemel bir iş kazasında ortaya çıkabilecek sorumluluğun belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmada, İSG profesyonellerinin işveren vekili olarak kabul edilip edilmemeleri gerekliliğine ilişkin değerlendirmelerin yapılması hedeflenmektedir.