DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DUYGUSAL ZEKÂ GEREKTİRİR Mİ YÖNETİCİLER ÜZERİNDE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA


Creative Commons License

Çakar U., Arbak Y.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.81-96, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yirminci yüzyıldan bu yana zeka ve liderlik kavramları oldukça farklılaşmıştır. Bu değişim zeka liderlik ilişkisinin yeninden sorgulanmasını gerektirmiştir. Gerçekleştirilen çalışmada günümüz işletmeleri açısından oldukça güncel kavramlar olan duygusal zeka ile dönüşümcü liderlik arasındaki ilişki incelenmektedir. Toplam 106 yönetici üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın bulguları duygusal zekası yüksek kişilerin dönüşümcü liderlik davranışı göstermeye daha yatkın olduklarını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, Dönüşümcü Liderlik, Duygu-Liderlik İlişkisi.
-Abstract-
Intelligence and leadership concepts have changed greatly since twentieth century. This change compelled a new examination of the relation between intelligence and leadership. In this study, the relation between two contemporary business concepts, emotional intelligence and transformational leadership, is examined. The study was conducted on 106 managers. The findings of the study shows that people with higher emotional intelligence have more tendecy to show more transformational leadership behaviors.
Keywords: Emotional Intelligence, Tranformational Leadership, Emotion-Leadership Relation.