Çeşitli Deneyimsel Unsurların Müşteri Memnuniyeti ve Yeniden Satın Alma Niyetine Etkisi: Kahve Müşterileri Üzerine Bir İnceleme


MUTLU Ç., BULUT Z. A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY TOURISM RESEARCH, vol.6, no.2, pp.119-128, 2022 (Peer-Reviewed Journal)