Küresel Tüketim Odaklılık, Tüketici Yenilikçiliği, Küresel Ve Yerel Marka Tutumları Açısından Kümeleme Analizi İle Pazar Bölümleme


KAYABAŞI A., ÖZKAN P.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.27, pp.159-178, 2020 (Peer-Reviewed Journal)