GİRİŞİMSEL PAZARLAMA BOYUTLARI ÜZERİNE LİTERATÜR İNCELEMESI: BOYUTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Kayışkan D.

Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi, vol.4, no.2, pp.129-137, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Pazarlama ve girişimcilik disiplinleri arasında bir ara yüz olan girişimsel pazarlama disiplini son yıllarda araştırmacıların odağında olan ve pratikte işletmelerin daha fazla başvurduğu kullandığı bir disiplin haline gelmiştir. Tarihi çok eski olmayan girişimsel pazarlamada farklı yazarlar tarafından farklı boyutları ortaya konmuştur. Bu boyutların girişimsel pazarlamayı hangi şekilde temsil ettiği veya hangi araştırmacı tarafından ortaya konulan boyutların girişimsel pazarlamayı daha kapsamlı açıkladığı önemli bir araştırma problemi haline gelmiştir. Bu problemin çözümüne yönelik olarak teorik altyapıları karşılaştırmayı amaçlayan bu çalışma, sonraki deneysel çalışmalara ışık tutmak adına yapılmıştır. Araştırma bir literatür araştırmasıdır ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak ortaya konulmuştur. Girişimsel pazarlama boyutları arasındaki ortak noktalar ve farklılıklar ortaya konmuştur ve bu noktalarda getirilen bakış açıları yorumlanmıştır.