İşletmelerin İşveren Markası Uygulamalarının Kurumsal İtibar Algılarına Etkisi: Y Kuşağı Potansiyel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma


DOĞRU G., YEYGEL ÇAKIR S.

Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.9, no.1, pp.23-48, 2019 (Peer-Reviewed Journal)