Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Genetik Programı (Dr), Turkey

 • 1992 - 1998 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Medicine, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Gelişimi durmuş embriyolarda sık görülen anöploidilerin araştırılması, sperm DNA fregmantasyon ve sperm FISH bulguları ile ilişkisi

  Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Genetik Programı (Dr)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English