Res. Asst. ŞÜKRAN İDİL KÖSTEM


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nöroloji Anabilim Dalı

Refereed Congress / Symposium Publications in ProceedingsCongress and Symposium Activities

13 December 2023 - 17 December 2023

13 December 2023 - 17 December 2023

59. Ulusal Nöroloji Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 June 2023 - 29 August 2023

01 June 2023 - 29 August 2023

Louis Pasteur Hastanesi'nde Nöroloji Anabilim Dalı'nda Nöroimmünolojik Hastalıklar Üzerinde Çalışma (Eğitim)

Working Group

Chartres-France

15 March 2023 - 19 March 2023

15 March 2023 - 19 March 2023

15. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

19 November 2022 - 23 November 2022

19 November 2022 - 23 November 2022

58. Ulusal Nöroloji Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

06 October 2022 - 09 October 2022

06 October 2022 - 09 October 2022

ULUSLARARASI 6. TÜRKİYE İNME AKADEMİSİ VE UYGULAMALI KURSLAR KONGRESİ

Attendee

İzmir-Turkey

09 September 2022 - 11 September 2022

09 September 2022 - 11 September 2022

7. Asistan Akademisi Asistanlar için Merkezi Sinir Sisteminin Nöroimmünolojik Hastalıkları

Audience

Diyarbakır-Turkey