Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Associate Professor

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2013 - 2017 Lecturer PhD

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2005 - 2011 Research Assistant

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2004 - 2005 Research Assistant

  Manisa Celal Bayar University, Instıtute Of Health Scıences, Department Of Hıstology And Embryology

Non Academic Experience

 • 2011 - 2011 Araştırmacı (Görevlendirme ile)

  Almanya /Aachen Üniversitesi Hücre Biyofiziği ve Hücre Mühendisliği Bölümü

 • 2007 - 2007 Araştırmacı ve Gözlemci (Görevlendirme ile)

  Almanya /Aachen Üniversitesi Hücre Biyofiziği ve Hücre Mühendisliği Bölümü

Courses

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Bağ Doku Histolojisi

 • Undergraduate Teorik Sunum (Tıp Fak Dönem I) Doku Organ ve Organ Sistemleri Kavramları

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem 2) Serebellum Histolojisi

 • Undergraduate Teorik Sunum (Tıp Fak Dönem I) Bağ Doku Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Epitel Doku Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem 2) Serebral Korteks, Medulla Spinalis Histolojisi

 • Undergraduate Teorik, PDÖ Eğitim Yönlendiricisi (Tıp Fak Dönem 2) Sinir Bilimleri Bloğu

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem 2) Kas Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem 2) Derinin Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem 2) Kıkırdak Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Tiroid Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Üst Gis Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Damar Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Kadın Genital Sistem Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Üst Solunum Yolları Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem 2) Kemik Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Alt Solunum Yolu Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Meme Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Kan Hücrelerinin Mikroskobisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Erkek Genital Sistem Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Kan Hücreleri Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Karaciğer Safra Pankreas Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Lenfoid Organ Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Alt Gis Histolojisi

 • Undergraduate Hemşirelik ve Sağlık Bilimlerine Giriş 2 (Histoloji)

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Böbreküstü Bezi Histolojisi

 • Undergraduate Teorik, PDÖ Eğitim Yönlendiricisi (Tıp Fak Dönem I) Solunum Dolaşım Kan

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Oral Kavite Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Hipofiz Histolojis

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Kalp Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Üriner Sistem Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Epitl Doku .histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Üst Solunum Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem 2) Serebrum Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Hipofiz Histolojisi

 • Undergraduate Teorik, PDÖ Eğitim Yönlendiricisi, Dönem I, Tıp Fak (Solunum, Dolaşım, Kan)

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Böbrek Üstü Histolojisi

 • Undergraduate Uygulama (Tıp Fak Dönem I) Meme Histolojii

 • Undergraduate Teorik, PDÖ Eğitim Yönlendiricisi (Tıp Fak Dönem I) Gis, Beslenme, Metabolizma